BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/38

Maanantaina 17.9. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti maan asettavan 10 prosentin tullit kiinalaistuotteille, joiden tuonnin yhteenlaskettu arvo oli viime vuonna 200 mrd. dollaria. Tullit tulevat voimaan 24.9. ja nousevat 25 prosenttiin ensi vuoden alussa, jos neuvotteluissa Kiinan kanssa ei löydetä Yhdysvaltoja tyydyttävää ratkaisua. Heinäkuun alussa Yhdysvallat asetti tullit 34 miljardin dollarin ja elokuussa 16 miljardin tuonnille Kiinasta. Aikaisemmin ja nyt määrätyt tullit kattavat siten jo puolet Yhdysvaltojen Kiinasta tulevasta tavaratuonnista.

Kuten aiemminkin, Kiina vastasi Yhdysvaltain toimiin määräämällä lisätulleja amerikkalaistuotteille. Kiinan lisätullit ovat 5 tai 10 prosentin suuruiset, koskevat 60 miljardin dollarin tavaratuontia ja tulevat voimaan samana päivänä kuin vastapuolen tullit. Presidentti Trump on viestinyt, että Yhdysvallat tulee asettamaan lisätullit käytännössä kaikille Kiinasta tuotaville tavaroille, jos Kiina vastaa Yhdysvaltain toimiin. Neuvottelutilanne maiden välillä on auki.

Kiinassa toimivan Amerikkalaisen kauppakamarin mukaan kauppataistossa tulee olemaan vain häviäjiä, eikä se usko kiistan ratkeavan nopeasti. Sen elo-syyskuun vaihteessa tekemän kyselyn mukaan nyt päätetyt tullit haittaavat 75 prosenttia Kiinassa toimivista amerikkalaisyrityksistä. Kyselyyn vastasi 430 yritystä. Yritykset pitävät Yhdysvaltojen asettamia tulleja haitallisempana omalle toiminnalleen kuin Kiinan tulleja, ja vain muutamat yritykset kokevat hyötyneensä presidentti Trumpin asettamista tulleista. Tullit ovat ennen kaikkea nostaneet amerikkalaisyritysten tuotantokustannuksia, vähentäneet kysyntää ja korottaneet tuotteiden myyntihintoja. Samalla puolet yrityksistä näkee voittojensa pienentyneen. Kauppasota näkyy myös siinä, että yritykset lykkäävät tai peruvat investointipäätöksiään ja pyrkivät muokkaamaan toimitusketjujaan. Esimerkiksi 31 % amerikkalaisyrityksistä ilmoittaa, että he pyrkivät vähentämään osien ostoa Yhdysvalloista tai kokoonpanoa siellä. Vain hyvin harva yritys edes harkitsee tuotannon siirtämistä takaisin Yhdysvaltoihin. Yritykset kertovat, että uusien tullien lisäksi Kiina on hankaloittanut niiden toimintaa lisäämällä viranomaistarkastuksia ja valvontaa sekä hidastamalla tavaroiden käsittelyä tullissa.

Myös Kiinassa toimiva EU:n kauppakamari teetti kyselyn tullien vaikutuksista Kiinassa toimiville eurooppalaisyrityksille. Kyselyn mukaan karkeasti puolet yrityksistä ilmoittaa tullien noston vaikuttavan yritykseen negatiivisesti, kun taas toinen puoli yrityksistä näkee vaikutukset neutraaleina. Valtaosa eurooppalaisyrityksistä ei ole ryhtynyt toimiin tullien noston vuoksi vaan ne seuraavat tilanteen kehittymistä.

EU:n kauppakamarin näkemyksen mukaan kauppasotatilanteeseen on päädytty sen vuoksi, että Kiina ei ole edennyt markkinauudistuksissaan ja talouden avaamisessa riittävän nopeasti. Tämä siitäkin huolimatta, että Kiina on sen johdon puheissa toistuvasti pyrkinyt esiintymään vapaakaupan airuena. Kauppakamarin mukaan Kiinassa kotimaisten yritysten toiminta on edelleen huomattavasti helpompaa ja vapaampaa mitä ulkomaisten. Myös amerikkalaisyritykset vaativat Kiinaa avaamaan markkinoitaan ja takaamaan ulkomaisille yrityksille tasapuoliset kilpailuolosuhteet.


Näytä viikkokatsaus 2018/37 Näytä viikkokatsaus 2018/39