BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/38

Kiinan suuret pankit (Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank ja Industrial and Commercial Bank of China) onnistuivat puolivuotiskatsaustensa mukaan kasvattamaan tammi-kesäkuussa korkomarginaaliaan ja voittojaan. Pääosa suurten pankkien tuloksesta syntyy laina- ja talletuskorkojen erotuksesta, ja tilanne on tältä osin parantunut sitten vuosien 2015 ja 2016, jolloin muun muassa koventuneen kilpailun vuoksi marginaalit supistuivat nopeasti. Pankkien kannattavuus näyttää parantuneen myös useimmilla pääoman tuottoa kuvaavilla suhdeluvuilla mitattuna. Arvioiden mukaan suuret pankit ovat hyötyneet maan johdon velkaantuneisuuden vähentämiskampanjasta ja kiristyneestä sääntelystä. Huolet keskittyvät yhä enemmän pieniin ja keskisuuriin pankkeihin.

Kiinalaispankkien julkaisemien talousraporttien laatuun on kuitenkin jo pitkään liittynyt epäilyksiä. Pankkien tiedetään olevan haluttomia kirjaamaan hoitamattomia saamisia roskalainoksi ja pankkien tilanteen arvioidaankin olevan niiden itse raportoimaa heikompi. Lisäksi viime vuosien aikana suurten pankkien talouskertomuksiin vaikuttaa ilmaantuneen yhä suurempi tarve viitata maan johdon asettamiin kehitystavoitteisiin ja -kampanjoihin.


Näytä viikkokatsaus 2018/37 Näytä viikkokatsaus 2018/39