BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/28

Maksutaseen ennakkotietojen mukaan Venäjän tavara- ja palveluviennin dollarimääräinen arvo kasvoi huhti-kesäkuussa lähes 30 % vuotta aiemmasta. Kiihtyneen kasvun taustalla oli lähinnä öljyn hinnan nousu, sillä muun viennin kasvu hidastui hieman. Vientitulojen ripeä kasvu ei kuitenkaan heijastunut tuontiin, vaan tavara- ja palvelutuonnin vuosikasvu hidastui edelleen tuntuvasti ja oli huhti-kesäkuussa enää 9 % dollareissa laskettuna. Euromääräisesti tuonti kasvoi vain prosentin vuotta aiemmasta, koska euro oli dollariin nähden selvästi vahvempi kuin vuotta aiemmin. Vaihtotase oli huhti-kesäkuussa jälleen huomattavasti ylijäämäinen ja vuositasolla ylijäämä vastasi jo noin 4 % BKT:stä.

Rahoitustaseen puolella Venäjälle suuntautuva ulkomaisen pääoman nettovirta oli huhti-kesäkuussa 17 mrd. dollaria negatiivinen. Tämän on arveltu heijastaneen Yhdysvaltain huhtikuussa asettamista lisäpakotteista aiheutunutta epävarmuutta, sillä viimeksi yhtä suuria lukemia kirjattiin vuosina 2014–15. Etenkin julkisen sektorin sekä pankkien ulkomainen velka väheni. Lisäksi venäläiset pankit kotiuttivat ulkomaisia sijoituksiaan selvästi enemmän kuin tekivät uusia.

Ulkomaisen pääoman nettovirta Venäjälle

Lähde: Venäjän keskuspankki.


Näytä viikkokatsaus 2018/27 Näytä viikkokatsaus 2018/29