BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/27

Kesäkuussa Kansallisen hyvinvoinnin rahastoa kartutettiin 900 mrd. ruplalla (14 mrd. dollaria), jotka oli säästetty federaatiobudjetin viime vuoden ennakoitua suuremmista öljy- ja kaasuverotuloista. Uuden budjettisäännön mukaan federaatiobudjettiin öljyn kynnyshinnan (noin 40 dollaria tynnyriltä) ylittävästä osuudesta kertyvät öljy- ja kaasuverotulot täytyy tallettaa rahastoon.

Kesäkuun lopussa Kansallisen hyvinvoinnin rahastossa oli yhteensä 4 800 mrd. ruplaa (77 mrd. dollaria tai 5 % BKT:stä). Niistä noin kaksi kolmannesta on likvidejä eli nopeasti käteiseksi muutettavia valuuttamääräisiä varoja, jotka luetaan osaksi valuuttavarantoa. Loput on sijoitettu mm. pitkäaikaisina talletuksina valtion omistamiin pankkeihin sekä venäläisyritysten infrastruktuuriprojektien rahoittamiseen.

Kesäkuun lopussa hyväksyttyjen budjettimuutosten myötä federaatiobudjetin arvioidaan korkeamman öljyn hinnan vuoksi olevan tänä vuonna 480 mrd. ruplaa ylijäämäinen aiemmin ennakoidun alijäämän sijaan. Siten rahastovaroja ei pitäisi tarvita budjettimenojen kattamiseen, vaan rahastoa voitaisiin jälleen kasvattaa. Venäjän toinen öljyrahasto, Reservirahasto, käytettiin loppuun viime vuonna.

Venäjän öljyrahastot

Lähde: Macrobond, Finanssiministeriö.


Näytä viikkokatsaus 2018/26 Näytä viikkokatsaus 2018/28