BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/28

Yhdysvaltojen ensimmäiset ainoastaan Kiinan-tuontiin kohdistetut tullit astuivat voimaan 6.7. 25 prosentin tuontitullikorotukset on kohdistettu tuotteille, joiden vuosituonnin arvo on noin 34 mrd. dollaria. Heti tullien astuttua voimaan, Kiina asetti samansuuruiset tullikorotukset tiettyjen yhdysvaltalaistuotteiden tuonnille. Kiina myös valitti Yhdysvaltojen tulleista WTO:hon.

Yhdysvaltojen tullit on kohdistettu Kiinan protektionistista teollisuuspolitiikkaa vastaan, ja reilun 800 nimikkeen listalla on lähinnä teknologiatuotteita, kuten ajoneuvoja sekä koneita ja laitteita ja niiden komponentteja. Eräiden arvioiden mukaan kiinalaisyrityksiä enemmän Yhdysvaltojen tullit kohdistuvat kansainvälisten yritysten Kiinassa valmistamiin tuotteisiin ja iskevät näin erityisesti kansainvälisiin tuotantoketjuihin.

Kiinan tullikorotukset on kohdistettu vajaalle 550 yhdysvaltalaistuotteelle, pääasiassa elintarvikkeisiin (ml. soijapavut) sekä joihinkin autoihin. Yli puolet Yhdysvaltojen soijapaputuotannosta suuntautuu vientiin ja noin 60 % viennistä Kiinaan. Soijapavut kattoivat viime vuonna lähes 10 % Yhdysvaltojen Kiinan-tavaraviennistä. Soijan hinta Yhdysvaltojen markkinoilla onkin tippunut voimakkaasti. Kiinan tullikorotukset on kohdistettu maatalouteen, ja arvioiden mukaan ne osuvat raskaimmin yhdysvaltalaistuottajiin osavaltioissa, joissa Trumpin kannatus on vahvaa.

Nyt voimaan tulleet tullit ovat osa presidentti Trumpin kesäkuista ilmoitusta asettaa 25 %:n tullikorotukset kiinalaistuotteille, joiden tuonnin arvo on 50 mrd. dollaria. Loppujen, vajaan 300 tuotenimikkeen lista on tarkoitus vahvistaa kuulemisprosessin jälkeen ja tullien odotetaan astuvan voimaan elokuussa. Kiina on jälleen sanonut vastaavansa korotuksiin samansuuruisesti ja julkaissut listansa 16 mrd. dollarin yhdysvaltalaistuontinimikkeistä (sis. mm. raakaöljy ja maakaasu).

Kuluvalla viikolla presidentti Trump lisäsi kierroksia Kiinan vastaisessa kauppakiistassa ja Yhdysvallat julkaisi listan uusista tuotteista, tuonnin arvoltaan 200 mrd. dollaria, joihin aiotaan kohdistaa 10 prosentin tuontitullikorotukset. Tuotelistalla on laajasti materiaaleja ja komponentteja sekä kuluttajatavaroita. Lista on avoinna kommenteille ja uudet korotukset voivat tulla voimaan aikaisintaan syyskuussa. Tämän jälkeen tullikorotukset olisi kohdistettu noin puoleen Yhdysvaltojen Kiinan-tuonnin arvosta, joka viime vuonna oli 526 mrd. dollaria. Vastaavasti Kiinan tavaratuonti Yhdysvalloista oli 155 mrd. dollaria. Yhdysvaltojen liike-elämä on suhtautunut uusiin tullikorotuksiin penseästi, korostaen niiden vähentävän investointihalukkuutta ja nostavan kuluttajahintoja.

Tällä hetkellä voimassa olevien tullien suorien vaikutusten Kiinan talouskasvuun on arvioitu olevan vähäinen. Huomattavasti suurempi vaikutus on kauppakiistojen kärjistymisen lisäämällä talouden epävarmuudella, joka voi vaikuttaa yritysten pidemmän aikavälin investointihalukkuuteen, sekä pirstoa globaaleja tuotantoketjuja.


Näytä viikkokatsaus 2018/27 Näytä viikkokatsaus 2018/29