BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/28

EU-komission kaupan ja investointien esteitä käsittelevän vuosiraportin mukaan kansainvälisestä finanssikriisistä alkanut protektionismin kasvu jatkui viime vuonna. Vuoden 2017 lopulla komission tiedossa oli 396 eurooppalaisyritysten toimintaa oleellisesti haittaavaa kauppapoliittista estettä. Vaikka EU onnistui poistamaan 45 estettä, voimassa olevien esteiden määrä kasvoi parilla kymmenellä vuodesta 2016.

Epäreilujen kaupan ja investointien esteiden määrän kärjessä ovat Venäjä ja Kiina. Kiinan raportoidaan ottaneen viime vuonna eniten käyttöön uusia eurooppalaisyrityksiin kohdistuneita liiketoiminnan rajoituksia (10 kpl) perässään Venäjä (6 kpl). Kiinan kanssa EU onnistui poistamaan 7 rajoitusta, Venäjän kanssa vain yhden.

Viime vuonna Kiinassa eniten huolta eurooppalaisyrityksille aiheutti kesällä voimaan tullut kyberturvallisuuslaki ja sen toimeenpano, jotka uhkaavat yritysten toimintaedellytyksiä. Venäjällä uusista eurooppalaisyritysten toimintaedellytyksiä heikentävistä toimista esille taas nousevat erityisesti uudet valtionyritysten hankintoja koskevat määräykset, jotka suosivat voimakkaasti kotimaisia yrityksiä. Autoteollisuus kohtaa molemmissa maissa paljon epäreilua kohtelua.

Suurin osa raportoiduista kaupan esteistä on ns. rajantakaisia eli rajoituksia, jotka koskevat palveluja, investointeja, julkisia hankintoja, tekijänoikeuksia ja teknisiä määräyksiä. Perinteisemmät kaupan esteet, kuten tullikorotukset, määräkiintiöt, terveys- ja kasvinsuojelumääräykset, tuontilisensiointi ja suoranaiset kaupankäynnin kiellot, luokitellaan rajatoimiksi.

Kiina on myös maa, jonka epäreiluja käytäntöjä vastaan on viime vuosina nostettu eniten kanteita Maailman kauppajärjestö WTO:ssa. WTO:n tilastojen mukaan vuosina 2007–2018 jokainen G20-maa on aloittanut ylivoimaisesti eniten polkumyynti- ja suojatulliselvityksiä nimenomaan Kiinaa vastaan. Kiinaa vastaan nostettujen selvityspyyntöjen määrä vaihtelee huomattavasti Yhdysvaltojen ja Intian yli sadasta EU:n reiluun 60:een, Venäjän 10:een ja Saudi-Arabian yhteen. Kiina puolestaan on nostanut polkumyynti- ja suojatulliselvityksiä eniten Yhdysvaltoja vastaan.

EU-maiden yritysten kohtaamien kaupan esteiden lukumäärä eniten esteitä asettaneissa maissa

Lähde: EU Commission Market Access Database.


Näytä viikkokatsaus 2018/27 Näytä viikkokatsaus 2018/29