BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2018/28

Finanssiministeriön esittelemässä alustavassa kolmivuotisessa budjettikehyksessä vuosien 2019 ja 2020 federaatiobudjetin tuloarviota on korotettu noin 4 000 mrd. ruplalla (63 mrd. dollaria tai 3-4 % BKT:stä) verrattuna nykyiseen budjettilakiin. Mittava korotus perustuu pääosin korkeampaan öljynhintaoletukseen ja siitä johtuviin suurempiin öljy- ja kaasuverotuloihin. Uudessa kehyksessä Urals-öljyn tynnyrihinnaksi arvioidaan noin 60 dollaria vuosina 2019-21, kun se nykylaissa on vain noin 40 dollaria. Toinen keskeinen budjettiin leivottu lisätulojen lähde on parhaillaan duuman käsittelyssä oleva arvonlisäveron korotus, jonka arvioidaan kasvattavan tuloja 600-700 mrd. ruplaa vuosittain.

Myös menoja suunitellaan uudessa kehyksessä lisättävän vuosina 2019–20 noin 10 % vuodessa nykyiseen budjettilakiin verrattuna. Pääosa lisämenoista, eli noin 1 200 mrd. ruplaa (19 mrd. dollaria) vuosina 2019 ja 2020 aiotaan suunnata presidentti Putinin toukokuun ukaasin toteuttamiseen, mutta tarkempaa erittelyä ei ole vielä esitetty. Finanssiministeriö ehdottaa myös Kehitysrahaston perustamista federaatiobudjetin puitteissa infrastruktuurihankkeiden rahoittamiseen. Rahaston kooksi kaavaillaan 3 500 mrd. ruplaa vuosille 2019–24 ja se on määrä rahoittaa lähinnä valtion velalla.

Ennakoitua runsaammat tulot nostavat julkisen talouden myös selvästi ylijäämäiseksi vastoin aiempia odotuksia. Ensi vuoden ylijäämäksi arvioidaan jopa lähes 2 % BKT:stä. Federaatiobudjetin rakenteellinen alijäämä budjettisäännön mukaisella öljyn hinnalla (noin 42-43 dollaria tynnyriltä) pysyy kuitenkin lähivuosina noin puolessa prosentissa BKT:stä, vaikka budjettisäännön mukaan sen pitäisi olla vähintään tasapainossa. Budjettikehyksen käsittely jatkuu duumassa.

Venäjän federaatiobudjetin menot (nykyinen laki ja uusi kehys)

Lähde: Venäjän finanssiministeriö.


Näytä viikkokatsaus 2018/27 Näytä viikkokatsaus 2018/29