BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/11

Kun koko Venäjän teollisuustuotanto ja vähittäiskauppa kasvoivat viime vuonna noin prosentin, vaihteli teollisuustuotannon kasvu eri federaatiopiireissä 1-3 prosentin välillä. Myös vähittäiskauppa kasvoi lähes kaikissa federaatiopiireissä 1-2 %, vaikka reaalitulot supistuivat yhä kaikissa federaatiopiireissä Pohjois-Kaukasusta lukuun ottamatta. Moskovassa teollisuus ja kauppa kasvoivat keskimääräistä vauhtia, kun taas Pietarissa kasvu oli jonkin verran nopeampaa.

Investoinneissa ja rakentamisessa vaihtelu oli voimakkaampaa. Koko Venäjällä investoinnit kasvoivat 4 % ja rakentaminen supistui runsaan prosentin. Kaukoidän federaatiopiirissä investoinnit kuitenkin lisääntyivät peräti 17 % ja rakentaminen 9 % mm. Siperian voima -kaasuputken tukemana. Kasvu oli voimakasta myös Venäjän laittomasti itseensä liittämällä Krimillä lähinnä federaatiobudjetista rahoitetun Kertshin sillan rakentamisen vuoksi. Federaatiobudjetin investoinneista menikin viime vuonna Krimille ja Sevastopoliiin noin 13 %, kun esim. Pohjois-Kaukasuksen federaatiopiirin osuus oli noin 9 %, Kaukoidän federaatiopiirin 6 % ja Arktisten alueiden 4 %. Muista piireistä poiketen Volgan federaatiopiirissä investoinnit supistuivat 4 % ja Luoteis-Venäjällä rakentaminen väheni peräti 12 % Pietarin kaupungin ja Komin tasavallan heikon kehityksen vetämänä. Toisaalta muilla Luoteis-Venäjän alueilla sekä investoinnit että rakentaminen kasvoivat reippaasti. Alueellinen vaihtelu kaikkien federaatiopiirien sisällä olikin jälleen voimakasta.

Viime vuosien talouskriisi on ylipäänsä heijastunut vaihtelevasti Venäjän alueille. Kun koko Venäjän BKT supistui vuosina 2015–2016 yhteensä noin 3 %, niin Venäjän runsaalla 80 alueella BKT:n kehitys vaihteli 12 prosentin supistumisesta runsaan 20 prosentin kasvuun. Aluekehityksestä on vaikea löytää selkeitä trendejä, mutta kasvualueita ovat olleet mm. pohjoisen energiatuotantoalueet (Nenetsien ja Jamalin Nenetsien autonomiset piirikunnat), federaatiobudjetin rahoitukseen nojautuva Tshetshenia sekä mm. puolustusteollisuuden viime vuosien kasvusta hyötynyt Tulan alue.

Myös tulotaso vaihtelee alueilla edelleen huomattavasti. Ostovoimalla mitattuna rikkaimpia alueita ovat mm. Moskova ja Pietari, köyhimpiä taas monet Etelä- ja Kaakkois-Venäjällä sijaitsevat vähemmisökansojen tasavallat, kuten Ingushia, Tuva ja Kalmukia.

Vähittäiskaupan ja investointien muutos Venäjällä ja eräillä sen alueilla vuonna 2017

Lähde: Rosstat


Näytä viikkokatsaus 2018/10 Näytä viikkokatsaus 2018/12