BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/11

Sunnuntaina 11.3. kansankongressi äänesti perustuslain muutospaketista, joka vahvistaa kommunistisen puolueen yksinvaltaa ja hämärtää rajaa puolueen ja valtion välillä. Paljon esillä ollut presidentin virkakausien rajoituksen poisto oli näkyvin muutos perustuslakiin 21 kohdan listalta. Käytännössä presidentin tehtäviä on hoitanut kommunistisen puolueen pääsihteeri, joka on samalla myös armeijan ylipäällikkö. Kahden jälkimmäisen viran valtakausia ei ole aiemminkaan rajoitettu. Xi on Maon jälkeen ensimmäinen Kiinan johtaja, joka sai nimensä puolueen peruskirjaan jo eläessään, ja sunnuntaina Xin ideologia kirjattiin myös perustuslakiin.

Kansankongressissa tullaan hyväksymään myös puolueen ehdotus hallintouudistukseksi, jossa valtion instituutioiden tehtäviä uudelleenjärjestellään laajasti. Osa vanhoista virastoista ja ministeriöistä lakkautetaan ja uusia perustetaan niin, että hallituksen muodostavien ministeriöiden ja komissioiden määrä nousee yhdellä 26:een. Mm. pankki- ja vakuutusvalvontavirastot yhdistetään ja vastuuta makrovakaudesta siirretään osittain keskuspankille. Markkinasääntelyviranomainen kattaa laajasti yritysten kilpailu- ja sääntelykentän sekä tuoteturvallisuuden. Kansallinen terveyskomissio keskittyy ikääntyvän väestön tuomiin haasteisiin. Ympäristöministeriötä vahvistetaan liittämällä siihen usean eri viraston toiminnat. Nimitykset hallinnon johtopaikoille tehdään ennen kansankongressin päättymistä 20.3.

Perustuslakiin lisättiin maininta uudesta kansallisesta valvontakomissiosta (National Supervisory Commission). Se vastaa kattavasti maan sisäisestä valvonnasta, korruptionvastaisesta toiminnasta sekä ideologisesta ja poliittisesta työstä puolueen hyväksi.

Perustuslakimuutokset ovat jatkoa kehitykselle, jossa puolue on kiristänyt otettaan yhteiskunnasta. Vaikka kansankongressi ei koskaan ole hylännyt yhtään puolueen ehdotusta, avointa vastustusta näyttää olevan nyt vielä vähemmän kuin ennen. Perustuslain muutospaketti hyväksyttiin äänin 2 958–2. Muutosten voimaantulon jälkeen kommunistinen puolue on perustuslaillisesti Kiinan ainoa vallankäyttäjä. Virallisissa puheenvuoroissa puolueen valta-aseman vahvistamista pidetään edellytyksenä tehokkaalle hallinnolle ja reformien eteenpäin viemiselle.


Näytä viikkokatsaus 2018/10 Näytä viikkokatsaus 2018/12