BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/10

Kokonaisuutena investoinnit toipuivat edellisten vuosien pohjasta kasvaen 4,4 %. Rosstatin tuoreiden tietojen mukaan ne elpyivät tammi-syyskuussa selvästi aiemmin tilastoitua hitaammin, mutta lisääntyivät voimakkaasti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Viime vuonna investoinnit olivat nousustaan huolimatta vielä lähes 8 % pienemmät kuin vuonna 2013 eli vuosien 2011 ja 2008 tasolla.

Suurten ja keskisuurten (SK) yritysten sekä valtion investoinnit lisääntyivät yli 4 %. Etupäässä nämä investoinnit katetaan säännöllisesti Rosstatin tuoreissa investointilastoissa, ja niiden osuus kaikista investoinneista on viime vuosina ollut noin 75 %. Rosstat arvioi muiden investointien eli pienten yritysten, kotitalouksien ja harmaan talouden investointien kasvaneen viime vuonna suunnilleen 5 %.

SK-yritysten ja valtion investoinnit öljyn ja maakaasun tuotantoon lisääntyivät 13 % kasvettuaan jo edellisinä vuosina reippaaseen tahtiin. Investoinnit putkikuljetuksiin nousivat 12 % kahden supistumisvuoden jälkeen. Öljyn ja kaasun tuotanto- ja putkikuljetusinvestoinneista tuli yli puolet SK-yritysten ja valtion investointien kasvusta. Investoinnit öljytuotteiden tuotantoon kääntyivät kahden pudotusvuoden jälkeen lievään nousuun. Sähkösektorin investoinnit supistuivat jo viidennen peräkkäisen vuoden. Näiden neljän energialohkon osuus investoinneista nousi 30 prosenttiin.

Jalostusteollisuuden investoinneissa (pl. öljytuotteet) pari vuotta kestänyt alamäki loiventui. Viime vuoden supistuminen johtui metalliteollisuuden investointien laskusta. Lisäksi kemian teollisuudessa, joka on toinen suurten investointien ala jalostusteollisuudessa, investoinnit vähenivät usean vuoden kasvun jälkeen.

Energian ja teollisuuden osuus suurten ja keskisuurten yritysten sekä valtion investoinneista

Lähde: Rosstat.


Näytä viikkokatsaus 2018/09 Näytä viikkokatsaus 2018/11