BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/11

Viime vuonna Venäjä tuotti raakaöljyä (ml. kaasukondensaatti) noin 546 milj. tonnia eli 11 milj. tynnyriä päivässä. Tuotanto pysyi lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Venäjä oli yksi maailman suurimpia öljyntuottajia ja sen osuus globaalista tuotannosta oli noin 11 %. Valtaosa Venäjän öljystä tuli edelleen perinteisiltä tuotantoalueilta Uralin ja Volgan federaatiopiireistä. Uralin osuus on kuitenkin supistunut viime vuosina öljyn tuotannon kasvaessa Itä-Siperiassa ja Kaukoidässä. Useimmissa ennusteissa Venäjän öljyntuotannon odotetaan pysyvän ennallaan myös tänä vuonna Venäjän OPECin kanssa solmiman tuotannonrajoitussopimuksen vuoksi. Vuosina 2019–2020 Venäjän öljyntuotannon ennustetaan kasvavan 1–2 % vuodessa.

Raakaöljy ja öljytuotteet ovat yhä Venäjän ylivoimaisesti tärkeimmät vientituotteet. Viime vuonna niiden viennin arvo oli runsaat 150 mrd. dollaria eli yli 40 % Venäjän koko tavaravientituloista. Öljyn viennin määrä kuitenkin supistui prosentilla ja öljytuotteiden lähes 5 %. Venäjän talousministeriö odottaa öljyn ja öljytuotteiden viennin lisääntyvän vuosina 2018–2020 vajaan prosentin vuosivauhtia. Venäjä vie öljyä ja öljytuotteita yhä pääosin EU-maihin, mutta viime vuonna Kiina nousi Venäjän suurimmaksi yksittäiseksi raakaöljyn vientimaaksi runsaan 20 prosentin osuudellaan.


Näytä viikkokatsaus 2018/10 Näytä viikkokatsaus 2018/12