BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/11

OECD:n vuosittain julkaistavassa STR-indeksissä vertaillaan palvelukaupan rajoituksia 44 maassa ja 22 palvelusektorilla. Indeksissä tarkastellaan mm. rajoituksia ulkomaisten yritysten markkinoillepääsyssä ja ihmisten liikkuvuudessa, kilpailun esteitä sekä sääntelyn läpinäkyvyyttä.

Hiljattain julkaistussa viime vuoden indeksissä sekä Venäjä että Kiina sijoittuivat vertailun häntäpäähän ja Intia hännänhuipuksi. Useimmiten palvelusektoreiden rajoitteet kohdistuivat niissä erityisesti ulkomaisten yritysten markkinoillepääsyyn. Etenkin Venäjän heikko sijoitus heijasti tosin pitkälti myös maan yleisiä liiketoimintaympäristön ongelmia, eikä pelkästään palvelusektoreihin kohdistuvia rajoitteita.

Venäjällä vähiten rajoitteita oli laki- ja kirjanpitopalveluissa ja eniten logistiikka- ja varastointipalveluissa. OECD:n mukaan palvelusektoreihin kohdistuvat rajoitteet ovat Venäjällä viime vuosina lisääntyneet mm. uuden henkilötietojen säilytystä koskevan lain myötä. Kiinassa vähiten rajoitteita oli arkkitehti- ja insinööripalveluissa ja eniten kuriiripalveluissa sekä media-alalla. Kiina taas on viime vuosina vähentänyt palvelukaupan esteitä etenkin rautatiekuljetuksissa.


Näytä viikkokatsaus 2018/10 Näytä viikkokatsaus 2018/12