BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/11

Pankkisektorin kannattavuuden pelätään heikkenevän ja pääomien osoittautuvan riittämättömiksi, kun varjopankkisektorin instrumenttien tiukempi sääntely siirtää lainanantoa takaisin pankkien taseisiin. Pankkivalvontaviranomainen (CBRC) julkaisikin yhdessä muiden sääntelyviranomaisten kanssa vastikään suosituksen pankkien pääoman kasvattamiseksi ja uusien "innovatiivisten" velkainstrumenttien käytön lisäämiseksi tätä tarkoitusta varten.

IMF varoitti joulukuussa, että Kiinan pankkisektorin tulisi kasvattaa pääomiaan rahoitusvakauden parantamiseksi. Myöskään luottoluokitusyhtiö Fitchin mukaan pankkien taseet eivät täytä kansainvälisiä vaatimuksia. Viime vuonna pankkien taseiden kasvu (9 %) ei pysynyt lainakannan kasvun vauhdissa (13 %). Agricultural Bank of China ilmoitti juuri kasvattavansa pääomaansa myymällä 100 mrd. juanin ($16 mrd.) arvosta osakkeitaan valtiosidonnaisille sijoittajille.

CBRC helpotti myös vaatimuksia varauksista, joita pankkien tulee tehdä hoitamattomien luottojen (NPL) varalle. Aiemmin varausten tuli olla vähintään 150 % hoitamattomien luottojen määrästä ja 2,5 % kaikista lainoista. Nyt varaukset määrätään pankkikohtaisesti ja edellä mainitut varauksia koskevat suhdeluvut voidaan laskea 120 ja 1,5 prosenttiin. Viranomaisten mukaan tällä halutaan kannustaa pankkeja rehellisemmin tunnistamaan lainoja hoitamattomiksi sekä alaskirjaamaan niitä nykyistä enemmän ja nopeammin. Tällä hetkellä pankeilla on huomattavasti vapauksia sen suhteen, mitkä lainat kirjataan NPL:iksi.

Vaikka 120 prosentin vaatimus on yhä kansainvälisesti korkea, arvioidaan kiinalaispankkien laajasti aliraportoivan hoitamattomien luottojensa määrän. Virallisesti NPL-osuus pankkisektorilla on alle 2 %, ja laajemmankin käsitteen mukaan vain reilut 5 %. IMF:n arvion mukaan vuoden 2016 lopussa 13 % lainoista oli todennäköisesti hoitamattomia. CBRC on tiukentanut viime aikoina pankkivalvontaa ja asettanut sakkomaksuja useille pankeille NPL:ien peittelystä.

Uusilla toimilla halutaan varmistaa pankkilainauksen jatkuminen talouskasvun tukemiseksi. Pienemmät NPL-puskurit ja innovatiiviset velkainstrumentit lisäävät kuitenkin entisestään pankkisektorin riskejä.


Näytä viikkokatsaus 2018/10 Näytä viikkokatsaus 2018/12