BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/05

Taseen loppusummalla mitattuna pankkisektori kasvoi 12,5 % viime vuonna, eli selvästi nopeammin kuin vuonna 2019. Taseen kasvua tuki erityisesti asuntoluottojen sekä pk-yrityksille myönnettyjen luottojen määrän kasvu. Kasvun taustalla on valtion myöntämä lainojen korkotuki sekä muut tukiohjelmat (BOFIT Viikkokatsaus 35a/2020 ja 35b/2020). Talouden taantumasta huolimatta maksuhäiriöt eivät juurikaan ole kasvaneet ja hoitamattomien luottojen osuus koko pankkisektorin luottokannasta pysyi 6,1 prosentissa. Sen sijaan luottoja järjesteltiin paljon jo loppukeväällä (BOFIT Viikkokatsaus 29/2020). Vuoden loppuun mennessä suurille yrityksille myönnettyjä lainoja oli järjestelty yli 5 100 mrd. ruplan arvosta, mikä on yli 14 % suurimpien pankkien yrityslainakannasta. Yritysten vaikeuksien odotetaan heijastuvan lainakannan laatuun aikaisintaan tänä vuonna. Pankkisektori on kuitenkin hyvin pääomitettu ja mahdollisiin luottotappioihin on varauduttu melko hyvin.

Reaalitulojen merkittävästä supistumisesta huolimatta kotitalouksien pankkeihin tallettamat varat kasvoivat viime vuonna 4,2 prosenttia, vain aavistuksen inflaatiota (4,9 %) hitaammin. Kotitalouksien varat kattavat noin kolmanneksen ja yritysten varat noin 31 % pankkisektorin taseesta. Osuudet ovat pysyneet jokseenkin samoina, mutta vuoden aikana säästämisen rakenne on hieman muuttunut. Ruplan heikkenemisestä huolimatta valuuttatalletusten suosio on vähentynyt. Toisaalta epävarmuuden kasvu ja talletuskorkojen lasku ovat näkyneet käyttelytilien suosion kasvuna. Joulukuun lopussa kotitalouksien tileillä oli 50 % enemmän varoja kuin vuotta aiemmin. Kotitalouksien talletusten määrä sitä vastoin supistui hieman, mikä heijastelee kotitalouksien viime vuoden aikana lisääntynyttä intoa sijoittaa osakemarkkinoille (BOFIT Viikkokatsaus 3/2021).


Näytä viikkokatsaus 2021/04 Näytä viikkokatsaus 2021/06