BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/29

Yrityksille myönnettyjen pankkilainojen kanta kasvoi voimakkaasti maaliskuun lopussa ja huhtikuun alussa, mutta toukokuussa lainakannan kasvu edellisestä kuukaudesta jäi nollaan. Ennakkotietojen mukaan kasvu elpyi kesäkuussa aavistuksen (+0,5 %). Hoitamattomien luottojen osuus on pysynyt koko alkuvuoden liki samalla tasolla, ja toukokuun lopussa niiden osuus yrityslainakannasta oli 6,8 %. Sen sijaan lainoja on monenlaisten tukitoimien ansiosta uudelleenjärjestelty aktiivisesti. Velallisten asemaa on pyritty helpottamaan paitsi valtion suoralla korkotuella, myös mm. pankeille suunnatulla edullisella kohdennetulla rahoituksella ja vakavaraisuusvaatimusten tilapäisillä höllennyksillä.

Venäjän keskuspankin suurimmilta pankeilta keräämien tietojen mukaan (katsaus) pankkien suurille yrityksille myönnettyjä lainoja on järjestelty yhteensä yli 2 300 mrd. ruplan arvosta, mikä on yli 7 % vastaajapankkien yrityslainakannasta. Monet Venäjän hallituksen keväällä julkistamista tukitoimista koskevat erityisesti vaikeuksiin joutuneiden toimialojen pieniä ja keskisuuria yrityksiä, ja näillä sektoreilla lainojen uudelleenjärjestelyt koskevat noin kolmannesta kaikista yrityksistä. Kesäkuun lopulla erilaisten lainajärjestelyjen piirissä oli yli 90 000 pk-yrityksen yhteensä noin 670 mrd. ruplan lainat. Tämä on yli 13 % vastaajapankkien koko pk-sektorin lainakannasta. Noin puolet näistä lainoista on myönnetty kaupan alan yrityksille, 17 % kuljetussektorille ja 10 % ravintola- ja matkailusektorille. Lisäksi valtion tukemia lyhennysvapaita oli kesäkuun loppuun mennessä myönnetty noin 55 000 pk-sektorin lainanottajalle (yhteensä 120 mrd. ruplaa). Keskuspankin pääjohtaja Elvira Nabiullinan mukaan erilaiset uudelleenjärjestelyt koskevat kaikkiaan 4 300 mrd. ruplan lainakantaa. Talousministeriön julkaisemien tietojen mukaan (10.7.) mukaan pankit ovat myöntäneet koronatukipaketteihin kuuluvia valtion korkotuettuja lainoja noin 500 mrd. ruplan edestä.


Näytä viikkokatsaus 2020/28 Näytä viikkokatsaus 2020/30