BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/05

Venäjän BKT:n reaalinen volyymi pienentyi viime vuonna runsaat 3 % eli ennustettua lievemmin. Kotimaisen kysynnän ja sen myötä tuotannon supistumiseen vaikuttivat keskeisesti raakaöljyn ja eräiden muiden Venäjän perusvientihyödykkeiden vientihintojen jyrkkä putoaminen viime vuoden keväällä sekä koronaviruksen leviäminen ja siihen liittyvät rajoitustoimet.

Venäjän aiempien taloustaantumien tapaan kotimaisen tuotannon supistumista rajasi se, että kysynnän väheneminen kohdistui etenkin tuontiin, joka kutistui lähes 14 % vuotta aiemmasta. Tämän taustalla ruplan kauppapainotteinen reaalikurssi heikkeni 7 % vuodesta 2019 ja venäläisten matkailu ulkomaille romahti koronarajoitusten vuoksi. Tavaroiden tuonti väheni huomattavasti lievemmin. Talouden taantumat ja varsin heikko ruplan kurssi ovat painaneet aiemminkin tuontia, joka oli viime vuonna noin viidesosan pienempi kuin vuosina 2012−2014 ja noin 15 % pienempi kuin vuonna 2008.

Kysyntäeristä yksityinen kulutus supistui viime vuonna noin 8,5 %, joka on melkein yhtä paljon kuin talouden taantumassa vuonna 2015. Ennen nykyistä taantumaa yksityinen kulutus ehti elpyä jo suunnilleen vuosien 2013−2014 tasolle. Myös kiinteät investoinnit vähenivät yli 6 % vuotta aiemmasta. Kiinteitä investointeja tehtiin noin 10 % vähemmän kuin vuosina 2012−2014 ja 5 % vähemmän kuin vuonna 2008. Julkinen kulutus sen sijaan kasvoi 4 % eli enemmän kuin moniin vuosiin, sillä talouden supistumista hillittiin lisäämällä julkisen talouden budjettimenoja. Julkinen kulutus on kasvanut tasaisesti ja noussut noin 10 % korkeammalle kuin 2010-luvun puolivälissä. Viennin reaalinen volyymi supistui 5 % vuonna 2020. Vienti on kuitenkin lisääntynyt aiempina vuosina siinä määrin, että viime vuoden vähenemisestä huolimatta vientiä kertyi viidesosa enemmän kuin vajaa vuosikymmen sitten.

BKT-tilinpidon tuotantopuolella arvonlisän reaalinen volyymi väheni Venäjän suhteellisen pienellä ravitsemus- ja majoitusalalla neljäsosan mutta tukku- ja vähittäiskauppasektorilla vain pari prosenttia. Eniten BKT:tä painoi kuitenkin alas 10 prosentin pudotus varsin mittavalla kaivannaisteollisuuden lohkolla (lähinnä raakaöljyn tuotannon takia) sekä kuljetusten ja varastoinnin alalla. Jalostusteollisuuden muutaman vuoden kasvu tasaantui, mutta ala on kärkipään nousijoita viimeisen puolen vuosikymmenen ajalta (+13 %). Rahoitusalan nopea nousu jatkui viime vuonna, ja julkinen hallinto kasvoi huomattavasti.

Venäjällä yksityinen kulutus, kiinteät investoinnit ja tuonti matalilla tasoilla vuonna 2020

202105_v2.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/04 Näytä viikkokatsaus 2021/06