BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/06

Marraskuussa 2020 maailmantavarakaupan vuosikasvu kääntyi viimein positiiviseksi, kun kokonaismäärät kasvoivat 1,5 % vuoden takaiseen verrattuna. Jo ennen koronapandemiaa maailmankaupan kehitys oli heikkoa, eikä se kasvanut käytännössä lainkaan vuosien 2018–2019 aikana. Marraskuussa 2020 maailman vienti- ja tuontimäärät saavuttivat tason, jolla oltiin jo loppuvuodesta 2017.

Kiinassakin vienti- ja tuontimäärät polkivat lähes paikoillaan parin vuoden ajan ennen koronakriisiä. Vuoden 2020 puolivälin jälkeen kehityksessä tapahtui kuitenkin suuri muutos. Kiinan vientimäärät olivat marraskuussa jo yli 20 % vuoden 2019 marraskuuta suuremmat, tuonnin kasvaessa maltillisemmin (+2 %). Kiina on onnistunut vastaamaan kasvaneeseen kysyntään niin pandemialta suojautumiseen tarvittavien välineiden kuin myös teknologiatuotteiden osalta. Myös kulutustavaroiden (kuten huonekalujen, lelujen ja urheiluvälineiden) kysyntä on piristynyt maailmalla ja kasvattanut Kiinan vientimääriä. Kiinan ulkomaankaupan kasvu onkin lähes yksinomaan vetänyt maailmankaupan ylös koronakuopasta. Vaikka alkuvuoden pudotuksesta on noustu myös muualla, kasvu on ollut selvästi vaatimattomampaa. Esimerkiksi sekä euroalueella että Yhdysvalloissa vientimäärät olivat marraskuussa 2020 yhä vuoden takaista pienemmät.

Kiinan vienti- ja tuontimäärien kasvaessa hinnat kuitenkin supistuivat, ja siksi tavarakaupan arvo nousi määriä vähemmän. Dollarimääräisesti Kiinan vienti kasvoi 4 % koko vuonna 2020, tuonnin supistuessa vajaan prosentin. Kauppataseen ylijäämä kasvoi 535 miljardiin dollariin, kun se oli 420 miljardia vuonna 2019. Kiina kasvatti suhteellisesti eniten tuontiaan lähialueelta. Erityisesti ASEAN-maiden ja Taiwanin osuus tuonnista nousi vuoden 2020 aikana. Tuonnin osuus euroalueelta ja Yhdysvalloista kasvoi myös loppuvuotta kohden. Eniten vuoden 2020 aikana osuuttaan Kiinan tuonnista menetti Afrikka. Viennin osalta osuuksissa oli vain hyvin vähän muutoksia lukuun ottamatta Yhdysvaltoja, jonka osuus Kiinan viennistä kasvoi loppuvuonna selvästi parin vuoden supistumisen jälkeen.

Kokoonpanotuotannon osuus pieneni edelleen sekä viennin että tuonnin osalta vuoden 2020 aikana. Loppuvuodesta kokoonpanotuotannon osuus viennistä oli laskenut noin 30 prosenttiin, kun se pari vuotta aiemmin pyöri 35 prosentin paikkeilla ja vielä kymmenen vuotta sitten sen osuus viennistä oli puolet. Kiinan vienti toimii yhä useammin kotimaisten yritysten voimin. Ulkomaisten yritysten (mukana myös yhteisyritykset) osuus viennistä oli suurimmillaan ennen finanssikriisiä (noin 60 % vuonna 2006), mutta on sen jälkeen tasaisesti laskenut ja oli loppuvuodesta 2020 enää noin 35 %.

Kiinan ulkomaankauppa kehittyi viime vuonna selvästi maailmankauppaa paremmin

202106_k1.png

Lähteet: CPB ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/05 Näytä viikkokatsaus 2021/07