BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/05

Maatalouden tuotanto on kasvanut lähes yhtäjaksoisesti monen vuoden ajan eikä vuosi 2020 tehnyt poikkeusta, joskin kasvu vaimeni puoleentoista prosenttiin. Kasvinviljelytuotanto, joka muodostaa selvästi yli puolet maatalouden tuotannosta, lisääntyi huomattavasti hitaammin kuin lähes kaikkina aiempina vuosina. Viljojen sadot lisääntyivät kokonaisuutena 10 % ja ylsivät lähes ennätysvuoden 2017 lukemaan. Sen sijaan eräiden muiden viljelykasvien kuten perunan tuotanto väheni paljon ja sokerijuurikkaan tuotanto romahti pienimmäksi moneen vuoteen, mikä johtui sekä kylvöalan että satoisuuden supistumisesta. Karjatalouden tuotannon tasainen kasvu jatkui viime vuonna.

Viime vuosina etenkin maatalousalan yritykset ja tuotanto-organisaatiot ovat kasvattaneet ripeästi tuotantoaan ja näin oli myös viime vuonna. Ne muodostavat maatalouden päälohkon 55 prosentin osuudella viljelytuotannosta ja yli 60 prosentin osuudella karjataloustuotannosta. Nopeimmin tuotantoa ovat lisänneet kuitenkin yksityiset maataloustilat. Ne ovat keskittyneet etenkin viljelytuotantoon, jossa niiden osuus koko maan tuotannosta on vähitellen noussut yli viidesosaan. Kotitaloustilojen tuotanto on puolestaan supistunut vähitellen viimeisen vuosikymmenen mittaan. Niiden osuus oli kuitenkin edelleen viime vuonna lähes neljäsosa viljelytuotannosta (perunoiden osalta miltei kaksi kolmasosaa ja vihannesten osalta runsaat puolet) ja miltei kolmasosa karjataloustuotannosta.

Venäjän maataloustuotanto on kasvanut monta vuotta

202105_v3.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/04 Näytä viikkokatsaus 2021/06