BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/04

Kiinan tilastoviranomaisen mukaan maan bruttokansantuote kasvoi vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä 6,5 % vuotta aiemmasta ja 2,3 % koko vuonna 2020. Tuotantoa kertyi yhteensä nimellisesti 102 000 mrd. juania (n. 13 000 mrd. euroa). Vaikka talous palautui vuoden aikana ripeästi ensimmäisen neljänneksen romahduksesta, koronakriisi esti Kiinaa saavuttamasta vuonna 2012 asetettua tavoitetta reaalisen BKT:n kaksinkertaistamisesta vuosien 2010–2020 aikana. BKT:n vuosikasvutavoitetta ei asetettu vuodelle 2020. Kiinan virallisiin kasvulukuihin tulee suhtautua varauksella. Esimerkiksi Suomen Pankin päivitettyjen laskelmien mukaan koronakuoppa oli alkuvuodesta syvempi ja siitä palautuminen hitaampaa kuin viralliset tilastot kertovat.

Joulukuussa tilastoviranomainen ilmoitti, että vuoden 2019 BKT:ta on tarkistettu hieman aiemmin kerrottua pienemmäksi ja samalla vuoden 2019 vuosikasvu pieneni 6,1 prosentista tasan 6 prosenttiin. Teollisuustuotantoa tarkistettiin eniten, kun sitä muutettiin reilut 500 miljardia juania pienemmäksi. Palvelusektorin osalta tuotantoa sen sijaan tarkistettiin hieman aiemmin ilmoitettua suuremmaksi.

Koko vuonna 2020 teollisuustuotanto kasvoi reaalisesti 2,3 % vuoden takaiseen verrattuna, vahvan viimeisen neljänneksen tukemana (+7,3 %). Koko vuoden rakennustuotanto oli 3,5 % vuoden takaista suurempi. Palvelusektorilla kokonaistuotanto kasvoi 2,1 % vuoteen 2019 verrattuna. Eniten koronakriisistä kärsi majoitus- ja ravintola-ala, jossa tuotanto supistui reaalisesti viime vuonna 13,1 % vuotta aiempaan verrattuna. Myös tukku- ja vähittäiskaupan reaalinen vuosikasvu jäi loppuvuoden piristymisestä huolimatta koko vuoden osalta negatiiviseksi (-1,3 %). Vaikka vienti kasvoi loppuvuodesta vahvasti, jäi koko vuoden dollarimääräinen kasvu 4 prosenttiin. Tuonti supistui dollarimääräisesti 0,4 %.

Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot henkeä kohden kasvoivat viime vuonna reaalisesti 2 % vuotta aiempaan verrattuna. Kaupunkialueilla kotitalouksien tulot (1 %) kasvoivat selvästi hitaammin kuin maaseudulla (4 %). Kotitalouksien menot henkeä kohden supistuivat reaalisesti 4 % vuoteen 2019 verrattuna. Kaupunkialueilla kotitalouksien menot laskivat henkeä kohden 6 %, kun maaseudulla menot olivat samaa luokkaa kuin 2019. Kaupunkialueiden kyselyihin perustuva työttömyysaste palautui joulukuussa 5,2 prosenttiin, takaisin samalle tasolle kuin joulukuussa 2019. Suurimmillaan työttömyysaste kävi helmikuussa 6,2 prosentissa. Kiinan julkaisemien työttömyyslukujen ei kuitenkaan uskota antavan todellista kuvaa työmarkkinoiden tilanteesta.

Joulukuussa kuluttajahintainflaatio nousi 0,2 prosenttiin marraskuun -0,5 prosentista. Alkuvuoden korkeimmista lukemista huolimatta kuluttajahintojen kasvu jäi koko vuonna 2,5 prosenttiin, alittaen prosenttiyksiköllä viime vuodelle asetetun tavoitteen. Teollisuuden tuottaja- ja ostohintainflaatiot pysyivät vuoden 2020 osalta negatiivisina (-1,8 % ja -2,3 %).

Kiinan talouskasvu toipui virallisten tilastojen mukaan nopeasti koronakuopasta

202104_k1.png

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/03 Näytä viikkokatsaus 2021/05