BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/42

Viikon mittaisen lomakauden päätymisen 8.10. jälkeen juan on vahvistunut sekä dollaria että euroa vastaan yli prosentin. Torstaina (15.10.) dollarilla sai 6,73 juania, kun elokuussa kurssi oli lähes 7. Viime vuoden loppuun verrattuna juan on vahvistunut dollaria vastaan 4 %, ja heikentynyt euroa vastaan noin prosentin. Vahvistuminen dollaria vastaan johtuu ennen kaikkea dollarin heikkenemisestä (DXY-indeksi heikentynyt 3 % viime vuoden lopusta).

Keskuspankki reagoi valuuttakurssin viime päivien vahvistumiseen laskemalla valuuttatermiinikaupan reservivaatimuksen nollaan 12.10. lähtien. Reservivaatimuksen poistaminen alentaa juanin myynnin kustannuksia, jonka odotetaan hillitsevän vahvistumista. Termiinikaupan reservivaatimus asetettiin 20 prosenttiin elokuussa 2018 juanin heikkenemispaineiden lisäännyttyä (ks. Viikkokatsaus 32/2018).

Korot ovat kevään jälkeen pitkälti jo palautuneet koronaepidemiaa edeltävälle tasolle ja ovat selvästi Yhdysvaltoja ja muita kehittyneitä maita korkeampia. Kiinan valtion vuoden velkakirjalle maksetaan tällä hetkellä 2,7 prosentin tuottoa, kun Yhdysvalloissa vastaava korko on 0,1 %. Myös osakemarkkinat ovat pärjänneet muuta maailmaa paremmin. Keskiviikkona (14.10.) pörssikurssit olivat Manner-Kiinassa (CSI300) 17 % vuoden alkua korkeammalla. Yhdysvalloissa (S&P 500) osakekurssit ovat nousseet 8 %, kehittyvissä talouksissa (MSCI EM) 2 % ja maailmalla keskimäärin (FTSE All World) 3 %.

Ulkomainen omistus Kiinan bondimarkkinoilla on kasvanut kuluvana vuonna 34 % (120 mrd. dollarilla) ja oli syyskuun lopussa 2 940 mrd. juania (430 mrd. dollaria). Osuus on kuitenkin yhä alle 3 % markkinoiden koosta. Vuodesta 2017 lähtien ulkomaiset sijoittajat ovat voineet investoida mannerkiinalaisbondeihin Hongkongin kaupankäyntiohjelman kautta (ks. Viikkokatsaus 27/2017). Tammi-syyskuussa ohjelman kaupankäyntivolyymi oli yli kaksinkertainen vuodentakaiseen verrattuna.

Syyskuun lopulla indeksituottaja FTSE Russell kertoi päättäneensä ottaa Manner-Kiinassa liikkeeseen lasketut valtion velkakirjat osaksi keskeistä World Government Bond –indeksiään. Päätös vahvistetaan ensi keväänä ja on astumassa vaiheittain voimaan lokakuusta 2021 lähtien. Indeksipäivitys voi analyytikkojen arvioiden mukaan ohjata yli 100 mrd. dollarin arvosta ulkomaista sijoitusvarallisuutta Manner-Kiinaan. Bloomberg Barclays lisäsi Manner-Kiinassa liikkeeseen laskettuja bondeja indekseihinsä huhtikuussa 2019 ja J.P. Morgan on tämän vuoden helmikuusta lähtien ottanut niitä mukaan kehittyvien talouksien valtionlainaindeksiin.

Mannerkiinalaisosakkeiden mukaanotto kansainvälisiin indekseihin on tuonut ulkomaista sijoitusvarallisuutta myös pörsseihin. FTSE Russell sai kesällä päätökseen ensimmäisen vaiheen indeksilisäyksestä. Manner-Kiinan A-osakkeet on nyt otettu mukaan neljänneksellä niiden markkina-arvosta ja ne vastaavat noin 6 % FTSE Emerging - ja 0,7 % FTSE Global All Cap –indeksejä. Myös MSCI ja S&P Dow Jones ovat viime vuosina ottaneet A-osakkeita mukaan indekseihinsä.

Ulkomaisten sijoittajien kaupankäynti Manner-Kiinan pörsseissä Hongkongin yhteistyöohjelmien kautta on lisääntynyt ja vastaa jo noin kymmenystä Shanghain ja Shenzhenin pörssien vaihdosta. Ulkomainen osakeomistus ohjelmien kautta on tänä vuonna kasvanut hieman, noin 130 mrd. juanilla (19 mrd. dollaria). Manner-Kiinan pörssien osakkeista noin 4 % on ulkomaisessa omistuksessa. Vaikka viime vuosien rahoitusmarkkinareformit ovat lisänneet ulkomaisten sijoittajien mahdollisuuksia investoida rajoitetusti osakkeisiin ja velkakirjoihin Manner-Kiinassa, ovat kiinalaissijoittajien mahdollisuudet investoida ulkomaille yhä hyvin rajatut.

Juanin dollarikurssi on vahvistunut, kauppapainotettu kurssi (REER) oli elokuussa viime vuoden lopun tasolla

202042_k2.png

Lähteet: BIS, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/41 Näytä viikkokatsaus 2020/43