BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/42

Syksyn talousennusteissa OECD, Maailmanpankki, Aasian kehityspankki ja IMF ovat varsin yksimielisiä siitä, että vaikka koko maailman BKT supistuu tänä vuonna yli 4 %, yltää tuotanto Kiinassa pari prosenttia suuremmaksi kuin viime vuonna. Kiina on ainoa G20–maa, jonka talous kasvaa tänä vuonna.

Vielä kesällä näkemykset Kiinan elpymisvauhdista olivat epävarmoja, ja OECD ennusti tälle vuodelle BKT:n supistumista. Toisen neljänneksen talouskehitys osoitti, että maa on toipunut alkuvuoden koronakriisistä odotettua paremmin. Koronapandemian levitessä muualle maailmaan Kiina pystyi jo purkamaan rajoitustoimiaan ja avaamaan tuotantolaitoksiaan. Vienti on vetänyt huomattavan hyvin ja investoinnit ovat lisääntyneet elvytyksen seurauksena. Maailmanpankki on kuitenkin varoitellut, että Kiinan elvytystä kohdistetaan lyhytnäköisesti, mikä heikentää pidemmän aikavälin kasvumahdollisuuksia. Elvytyksen painottuminen liiaksi investointeihin kulutuksen sijaan hidastaa tavoiteltua rakennemuutosta, jossa talouden painopisteen tulisi siirtyä entistä enemmän teollisuudesta palveluihin.

IMF nosti Kiinan tämän vuoden talouskasvuennusteensa lähes 2 prosenttiin (1 % kesäkuun ennusteessa). Näkemys ensi vuoden vahvasta kasvusta pysyi ennallaan 8 prosentissa ja on linjassa muiden ennustajien kanssa. Vähitellen kasvu normalisoituu, mutta pysyy IMF:n näkemyksen mukaan hyvinkin vauhdikkaana, noin 5½ prosentissa vuonna 2025. Niin kuin useimmissa muissakin maissa, myös Kiinassa julkisen talouden tila heikkenee tänä vuonna merkittävästi.

Sekä OECD että IMF korostavat, että ennusteisiin liittyy nyt erityisen paljon epävarmuustekijöitä. Koronapandemian kehittyminen, rokotteen kehitystyön aikataulu ja uudet hoitokeinot vaikuttavat siihen, miten etenkin palvelualoilla pystytään palaamaan normaaliin ja miten sekä yritysten että kuluttajien luottamus kehittyy. Myös elvytystoimien jatkuminen riittävän pitkään sekä rahoitussektorin kestävyys vaikuttavat kehitykseen.

Kiinaa lukuun ottamatta useimpien kehittyvien talouksien näkymät ovat vielä heikot. Monissa maissa turismin merkitys on suuri, ja sen häiriöt ovat vahingoittaneet taloutta. Ne ovat usein myös kehittyneitä talouksia riippuvaisempia ulkoisesta rahoituksesta ja mm. siirtotyöläisiltä ulkomailta tulevista rahalähetyksistä. IMF:n kehittyvien talouksien ennusteissa suurin muutos koskee Intiaa, jonka BKT:n odotetaan supistuvan tänä vuonna yli 10 %, kun vielä kesäkuussa laskun uskottiin jäävän 4½ prosenttiin. Intia on yksi koronan pahimmin koettelemista maista ja se kamppailee yhä saadakseen epidemian kuriin. Intian talouden toipumisen ennustetaan kuitenkin olevan ripeää. Venäjän ja Brasilian ennusteissa tämän vuoden BKT:n supistumista on loivennettu, mutta samalla ensi vuoden kasvunäkymiä on laskettu.

Kiinan kasvuennusteet tälle vuodelle poikkeavat myös muista kehittyvistä talouksista

202042_k3.png


Näytä viikkokatsaus 2020/41 Näytä viikkokatsaus 2020/43