BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/43

Talouskehitystä tukivat lähinnä palvelusektori ja alkutuotanto, mutta niidenkin elpyminen hidastui. Muilla päätoimialoilla kehitys heikkeni syyskuussa. Venäjän talousministeriön ennakkoarvion mukaan Venäjän BKT supistui heinä-syyskuussa 3,8 % ja tammi-syyskuussa 3,5 % vuotta aiemmasta.

Kulutusvetoisista aloista vähittäiskauppa hyytyi syyskuussa ja kauppaa käytiin edelleen 3 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Poikkeuksena oli autokauppa, sillä uusia autoja myytin 3 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Muilla palvelusektoreilla elpyminen jatkui, mutta hidastui aiemmista kuukausista. Palvelutuotantoa oli syyskuussa silti yhä 12 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Myös teollisuustuotannon palautuminen tyssäsi syyskuussa jalostusteollisuuden vetämänä. Kaivannaisteollisuudessa elpyminen jatkui, mutta aiempaa maltillisempana. Teollisuustuotantotilastoja korjattiin kuitenkin syyskuussa huomattavasti ylöspäin tämän ja viime vuoden osalta. Uusien lukujen valossa teollisuustuotanto supistui tammi-syyskuussa vain 3 % vuotta aiemmasta, mikä oli lähes 2 prosenttiyksikköä vähemmän mitä aiemmin arvioitiin. Etenkin koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden tuotanto on vähentynyt aiemmin arvioitua maltillisemmin. Näin suuri tarkistus nostanee hieman myös alkuvuoden BKT:tä.

Maatalouden tuotanto kasvoi edelleen syyskuussa, kuten koko tämän vuoden ajan, mutta kasvu hidastui yhteen prosenttiin. Rakennustuotanto pysyi edelleen samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Viime kuukausina rakennustuotannon veturiksi näyttää kuitenkin vaihtuneen asuntorakentaminen, joka kasvoi heinä-syyskuussa 6 % vuotta aiemmasta kevään jyrkän pudotuksen jälkeen.

Työmarkkinoilla kehitys oli vaihtelevaa. Työttömyys kääntyi hienoiseen laskuun syyskuussa ja työttömyysaste oli 6,3 %. Sitä vastoin palkkojen reaalinen kasvu tyrehtyi jo elokuussa, jolta tuoreimmat palkkatilastot ovat peräisin. Kotitalouksien reaaliset käytettävissä olevat tulot vähenivät heinä-syyskuussa 5 % vuotta aiemmasta. Tulotilastoja korjattiin syyskuussa koko tämän vuoden osalta vielä hieman alaspäin. Venäläisten kotitalouksien ostovoima onkin edelleen matalammalla tasolla kuin vuosikymmen aiemmin.

Venäläisten kotitalouksien reaaliset käytettävissä olevat tulot ovat pudonneet jyrkästi

202043_v1.png

Lähteet: Rosstat, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/42 Näytä viikkokatsaus 2020/44