BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/32

Kiinan kauppaministeriön tilastojen mukaan tammi-kesäkuussa suorat sijoitukset (FDI) sekä Kiinasta että Kiinaan vähenivät kumpikin 4 % viime vuodesta. Kiinaan sijoituksia tehtiin 68 miljardilla dollarilla, Kiinasta ulkomaille taas 55 miljardilla. Olosuhteet huomioon ottaen supistuminen on ollut virallisten lukujen perusteella yllättävän maltillista.

Kiinalaisyritysten suuria, yli 100 miljoonan dollarin ulkomaisia investointeja listaavan China Global Investment Trackerin tilastoissa suorat sijoitukset Kiinasta ovat kuitenkin vähentyneet tammi-kesäkuussa noin 70 % vuotta aiemmasta. Luvut ovat herkkiä yksittäisten investointien tilastointiajankohdalle, mutta senkin huomioiden sijoitukset ovat vähentyneet suuresti verrattuna aiempiin vuosiin. Yritysten suorat sijoitukset ovat vähentyneet kaikilla maantieteellisillä alueilla. Sijoitukset ovat keskittyneet erityisesti teknologia-, metalli- ja liikennesektorille. Suorat sijoitukset Kiinasta ulkomaille ovat vähentyneet jo vuodesta 2017 asti. Vähenemistä selittävät Kiinan kiristämät rajoitukset ulkomaisille investoinneille, geopoliittiset jännitteet ja globaalisti haastava tilanne kauppa- ja investointipolitiikassa.

YK:n alaisen UNCTAD:n mukaan Kiinassa oli vuoden 2019 lopussa lähes 5 % kaikista suorista ulkomaisista sijoituksista, ja vastaavasti kiinalaisten suorat sijoitukset ulkomailla muodostivat 6 % suorien sijoitusten kannasta. UNCTAD ennustaa kesäkuussa julkaistussa raportissaan suorien ulkomaisten sijoitusten vähenevän maailmanlaajuisesti 40 % vuoden 2019 tasosta vuosina 2020–2021. Syynä on pitkälti koronaviruksesta johtuvat vaikutukset, kun talouden sulku viivästyttää alkaneita projekteja ja epävarmuus ja taantumaodotukset lykkäävät ja vähentävät tulevia investointeja. Lisäksi UNCTAD ennustaa arvoketjujen ja suorien sijoitusten paikallistuvan, kun haavoittuvuus- ja huoltovarmuusnäkökulmat nousevat viruksen myötä aiempaa tärkeämmiksi.

Suorat ulkomaiset sijoitukset Kiinasta ja Kiinaan

202032_k2.png

Lähde: Kiinan kauppaministeriö, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/31 Näytä viikkokatsaus 2020/33