BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/31

Keskuspankki laski 24.7. keskeistä ohjauskorkoa eli avainkorkoa 0,25 prosenttiyksikköä, ja korko on nyt 4,25 %. Kyseessä oli jo neljäs koronlasku tänä vuonna. Rahapolitiikkaa on kevennetty viime vuoden kesästä alkaen ja avainkorko on nyt kolme prosenttiyksikköä matalampi kuin vuosi sitten. Talouskehityksen epävarmuus on kuluvana vuonna pitänyt kuluttajahintojen nousuvauhdin selvästi keskuspankin 4 prosentin inflaatiotavoitteen alapuolella. Kesäkuussa kuluttajahinnat nousivat 3,2 %. Keskuspankki ennakoi inflaation kiihtyvän hieman loppuvuonna, mutta pysyttelevän ensi vuonna 3,3−4 prosentin välillä. Tämä voi antaa tilaa lisäkoronlaskuille seuraavissa korkokokouksissa.

Vaikka keskuspankki toteaa rahaolojen yleisesti keventyneen kesäkuun kokouksen jälkeen, talouden äkkipysähdyksen ja kasvaneen epävarmuuden takia lainansaanti on osin vaikeutunut. Koronlaskujen lisäksi keskuspankki on viime kuukausina tilapäisesti lieventänyt joitain pankkien vakavaraisuusmääräyksiä lainanannon tukemiseksi. Perjantaina 24.7. laskettiin mm. eräiden asuntoluottojen, systeemisesti tärkeiden yritysten, vientiyritysten sekä lääketeollisuuden luottojen riskipainoja.

Keskuspankki ennustaa BKT:n supistuvan tänä vuonna 4,5−5,5 % eli hieman vähemmän kuin aiemmin ennakoitiin. Venäjän vienti supistuu tänä vuonna voimakkaasti, mutta vaihtotaseen ennustetaan säilyvän ylijäämäisenä. Sekä kotimaisen että ulkomaisen kysynnän ennakoidaan säilyvän heikkona pitkälle ensi vuoteen, ja BKT:n odotetaan palautuvan vuoden 2019 tasolle vasta vuoden 2022 alkupuolella.

Inflaation hidastuminen on antanut tilaa koronlaskuille Venäjällä

202031_v1.png

Lähteet: Venäjän keskuspankki, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/30 Näytä viikkokatsaus 2020/32