BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/20

Kiinan tullin mukaan huhtikuussa tavaraviennin arvo kasvoi yllättäen 3 % vuotta aiemmasta dollareissa mitattuna, kun vienti oli supistunut tammi-maaliskuussa 13 %. Huhtikuussa vahvasti kasvoi erilaisten koronavirukselta suojautumiseen käytettävien tarvikkeiden ja välituotteiden sekä sairaanhoidon ja kirurgisten laitteiden vienti. Joidenkin arvioiden mukaan vientiä vauhditti myös niiden vanhojen tilausten toimittaminen, joita yritykset eivät koronakriisin rajoitteiden vuoksi voineet viedä tammi-helmikuussa. Yrityskyselyt (PMI) vientitilauksista viittaavat siihen, että vienti tulee supistumaan tulevina kuukausina.

Kiinan vienti kasvoi huhtikuussa selvästi Kiinan lähialuille Japaniin, Koreaan ja ASEAN-maihin. Myös Yhdysvaltoihin vietiin muutama prosentti enemmän kuin vuotta aiemmin. Vienti EU:hun supistui 5 %, mutta alueen maiden välillä oli suuria vaihteluja. Esimerkiksi Kiinan vienti Saksaan kasvoi 20 %.

Huhtikuussa Kiinan tavaratuonnin arvo supistui 14 %. Yksistään raakaöljyn tuonnin halpeneminen selittää supistumisesta arviolta 5 prosenttiyksikköä, ja muiden energiamuotojen ja raakamuovin halpeneminen prosenttiyksikön lisää. Kuitenkin myös Kiinan päätuontierän, koneiden ja laitteiden tuonnin arvo supistui, mutta vain muutaman prosentin. Tuonti supistui lähes kaikista maista.

Jännitteet Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä ovat viime viikkoina lisääntyneet. Myös maiden välinen kauppa on palannut keskusteluun, sillä Kiinan tavaratuonti Yhdysvalloista jatkoi supistumistaan huhtikuussa (-11 % vuotta aiemmasta). Molemmat osapuolet ovat viestineet, että Kiina on edelleen sitoutunut ensimmäisen vaiheen kauppasopimukseen, joka allekirjoitettiin tammikuussa. Sopimuksessa Kiina sitoutui ostamaan Yhdysvalloista valikoituja tavaroita tänä vuonna yhteensä vähintään 144 mrd. dollarilla. Yhdysvaltojen vientiluvut kertovat, että näitä tuotteita vietiin Kiinaan tammi-maaliskuussa yhteensä vajaalla 15 mrd. dollarilla. Jotta sovittuun tavoitteeseen päästäisiin, Kiinan pitäisi ostaa jokaisena jäljellä olevana kuukautena yhtä paljon kuin kolmena ensimmäisenä kuukautena yhteensä. Tuontia vauhdittaakseen Kiina ilmoitti poistavansa ensi viikolla lisätullit 79 amerikkalaistuotteelta. On hyvin vaikea nähdä, että Kiina pystyisi pitämään kiinni sovituista ostoista.

Kiinan tavaratuonnin kehitys maittain

202020_k3.png

Lähteet: Kiinan tulli, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/19 Näytä viikkokatsaus 2020/21