BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/20

Kiinan investointien vuosikasvu on hidastunut kymmenessä vuodessa nimellisesti yli 30 prosentista viime vuoden 5,4 prosenttiin, kun kannattavia hankkeita on yhä vaikeampi löytää ja vanhoista hankkeista on runsaasti velkaa. Varsinainen romahdus koettiin tämän vuoden tammi-helmikuussa, jolloin investoinnit supistuivat neljänneksen (tehdasteollisuudessa lähes kolmanneksen) vuotta aiemmasta. Maaliskuussa tilanne korjautui hieman, ja koko ensimmäisen vuosineljänneksen kiinteät investoinnit jäivät reaalisesti arviolta 16 % pienemmäksi kuin vuotta aiemmin.

Vaikka koronaepidemian jälkeisessä elvytyksessä painopiste on ollut kulutuksen normalisoinnissa, myös investointeja on tuettu niin raha- kuin finanssipoliittisin keinoin. Keskeisiä korkoja on laskettu ja pankkeja on patistettu lisäämään yrityslainoja. Alueiden erikoisvelkakirjojen liikkeellelaskukiintiöitä on kasvatettu, millä pyritään tukemaan infrastruktuuri-investointeja.

Kiinan talouden rakenne on muuttumassa hitaasti yhä palvelu- ja kulutuspainotteisemmaksi. Samalla investointeja suunnataan yhä enemmän korkeaan teknologiaan ja ”uuteen infrastruktuuriin”. Tästä esimerkkinä on ollut jo muutaman vuoden ajan 5G-verkon rakentaminen, jota kiirehditään nyt koronaepidemiasta toipumisen nimissä. Verkon avulla parannetaan mobiilin tietoliikenteen nopeutta ja kapasiteettia sekä edistetään mm. esineiden internetiin, virtuaalitodellisuuteen ja itseohjautuviin kulkuneuvoihin liittyviä mahdollisuuksia.

Kiinan teollisuus- ja informaatioteknologiaministeriön mukaan 5G-tukiasemien määrä maassa oli tämän vuoden maaliskuun lopussa 198 000 ja tavoitteena on rakentaa tämän vuoden loppuun mennessä yli 600 000 tukiasemaa lisää ympäri maata. Arvio lähes koko maan kattavan 5G verkon rakentamisen kustannuksista vuosina 2020–2025 on noin 1,2 triljoonaa juania. Vaikutusta lisää 5G-verkkoon liittyvien tuotantoketjujen ja sitä hyödyntävien yritysten tukeminen lähes kolminkertaisella summalla.

Arviot hankkeen lyhyen aikavälin talousvaikutuksista ovat kuitenkin ristiriitaisia. Virallisen näkemyksen mukaan sen merkitys elvytysmielessä on merkittävä (suoraan yli 10 triljoonaa juania ja epäsuorasti lähes 25 triljoonaa juania viiden vuoden aikaan). Esimerkiksi Gavekal Dragonomics -tutkimuslaitoksen mukaan 5G-verkon lyhyen aikavälin taloudellinen vaikutus on kuitenkin vähäinen ja 5G on nähtävä elvytyshanketta enemmän pidemmän aikavälin poliittisena tavoitteena; onhan Kiina ilmoittanut tavoitteekseen tulla informaatio- ja kommunikaatioteknologian suurvallaksi.

Kiinan investoinnit supistuivat koronakriisissä rajummin kuin teollisuustuotanto

202020_k4.png

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/19 Näytä viikkokatsaus 2020/21