BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/21

Kasvu hidastui jonkin verran vuoden 2019 viimeiseltä neljännekseltä, jolloin kasvuvauhti oli vielä 2,1 % vuotta aiemmasta. Venäjän talous oli siis ennen koronaepidemian iskua suhteellisen hyvässä kasvuvauhdissa.

Venäjän tilastoviranomaiset ovat jonkin verran tarkentaneet mm. bruttokansantuotteen neljännesvuosilukuja viime vuosilta. BKT:n vuosikasvuun ei ole kuitenkaan tullut muutoksia. Viime vuodelta myös kokonaiskysynnän osien tilastointi on hieman tarkentunut. Muutokset aiempaan eivät kuitenkaan ole kovin suuria (BOFIT Viikkokatsaus 7/2020). Yksityisen kulutuksen määrä kasvoi 2,5 % vuonna 2019, kun edellisenä vuonna kasvu oli vielä 3,3 %. Kiinteät investoinnit kasvoivat viime vuonna 1,5 %. Viennin määrä supistui 2,3 %.

Venäläinen RBC-uutissivusto raportoi, että valtiovarainministeriön tietojen mukaan nimellinen bruttokansantuote supistui huhtikuussa peräti 28 % vuoden takaa, mikä saattaa tarkoittaa reaalisen BKT:n supistumista jopa 20 prosentilla.

Venäjän keskuspankki julkaisee yksityiskohtaisia tilastotietoja maksujärjestelmän toiminnasta. Huhtikuussa järjestelmän kautta tehtiin maksuja noin 20 % vähemmän kuin normaalisti, mutta eri sektoreilla tilanne on ollut hyvin erilainen. Esimerkiksi monilla teollisuusaloilla maksujen määrä oli palautunut jo hyvin lähelle aiempien vuosien tasoa toukokuun alkupäivinä. Toisaalta palvelualoilla maksuja on tehty selvästi vähemmän mitä normaalisti. Erityisen vaikea tilanne on ravintoloilla ja kaikilla matkailuun liittyvillä aloilla.

Venäjän bruttokansantuote kasvoi suhteellisen rivakasti ennen koronaepidemiaa

202021_v1.png

Lähteet: Rosstat, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/20 Näytä viikkokatsaus 2020/22