BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/19

Tilastoviranomaisten tietojen mukaan ensimmäisellä neljänneksellä teollisuustuotanto kasvoi 1,5 % vuotta aiemmasta. Kasvu oli vahvaa tammi- ja helmikuussa, mutta maaliskuun lopulla koronaepidemia vaikutti jo teollisuustuotantoon selvästi. Sen sijaan vähittäiskaupan määrän kasvu jatkui maaliskuussakin nopeana (5,6 % vuotta aiemmasta). Tähän vaikutti osaltaan se, että kotitaloudet hamstrasivat monia tuotteita ennen koronarajoitusten voimaantuloa. Vähittäiskauppa kasvoi kuitenkin 4,3 % koko ensimmäisellä vuosineljänneksellä, eli yksityinen kulutus oli vahvaa ennen koronaepidemiaa. Toisaalta ensimmäisellä neljänneksellä kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot vähenivät 0,2 % vuotta aiemmasta. Tämä viittaa siihen, että kulutuksen voimakas kasvu ei ollut kestävällä pohjalla.

Huhtikuussa koronaepidemian vaimentamiseksi tehdyt rajoittavat toimenpiteet ja kotitalouksien yleinen varovaisuus ovat vähentäneet taloudellista toimintaa erittäin merkittävästi Venäjälläkin. Keskuspankki seuraa maksujärjestelmän toimintaa, ja huhtikuussa maksujen määrä oli noin 20 % normaalia vähäisempi. Tehdasteollisuuden ja palveluiden ostopäällikköindeksit huhtikuulta kertovat sekä tuotannon että odotusten romahtaneen huhtikuussa. Koko talouden tuotannon tason mittari (Composite Output Index) oli 13,9, mikä kertoo ylivoimaisen enemmistön yrityksistä vähentäneen tuotantoaan maaliskuusta. Uudet tilaukset ovat vähentyneet kaikilla sektoreilla, ja myös odotukset tulevien kuukausien kysynnästä ovat hyvin pessimistisiä.

Ostopäällikköindeksit kertovat tuotannon romahtaneen huhtikuussa (pisteluku 50 = ei muutosta)

202019_v1.png

Lähteet: Markit, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/18 Näytä viikkokatsaus 2020/20