BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/11

Suomen tavaravienti Venäjälle kasvoi viime vuonna 10 % ja oli 3,6 mrd. euroa. Viennin kasvu johtui kuitenkin pitkälti Nord Stream 2 -projektiin liittyvistä kaasuputkitoimituksista. Putket on valmistettu Venäjällä ja tuotu Suomeen päällystettäväksi. Ne ovat kirjautuneet aiemmin osaksi Suomen tuontia Venäjältä ja nyt Suomen vienniksi Venäjälle.

Ilman kaasuputkitoimituksia Suomen vienti Venäjälle kasvoi viime vuonna noin prosentilla. Viennin kehitys vaihteli melko paljon toimialoittain. Koneiden ja laitteiden, elintarvikkeiden sekä metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi 3−6 %, kun taas kemiallisten tuotteiden ja etenkin tekstiilien vienti supistui selvästi. Suomen vienti jäi markkinakehitystä vaisummaksi, sillä Venäjän koko tavaratuonti kasvoi viime vuonna euromääräisesti 8 % mm. vahvemman ruplan tukemana.

Suomen Venäjän-viennissä tärkein tavararyhmä on edelleen koneet ja laitteet, joiden osuus viennistä on noin kolmannes. Kemialliset tuotteet muodostavat noin 20 % viennistä. Muita tärkeitä tavararyhmiä ovat metsäteollisuuden tuotteet ja metallit. Elintarvikkeiden osuus viennistä on viime vuosina pudonnut 3 prosentin tuntumaan Venäjän asettamien tuontirajoitusten vuoksi.

Suomen tavaratuonti Venäjältä supistui 3 % ja oli 9 mrd. euroa. Tuonnin supistuminen johtui lähinnä em. kaasuputkitoimituksista. Ilman kaasuputkia tuonnin arvo pysyi edellisvuoden tasolla. Öljyn ja kaasun osuus Suomen tuonnista Venäjältä on viime vuosina ollut noin 70 %. Muita tärkeimpiä tuontituotteita ovat metallit ja kemialliset tuotteet, jotka kummatkin muodostavat noin 10 prosenttia tuonnista.

Venäjän osuus Suomen tavaraviennistä oli viime vuonna lähes 6 % ja se oli Suomen viidenneksi tärkein vientimarkkina. Toimialoittain tarkasteltuna Venäjä on tavaraviennissä keskeinen markkina mm. vähittäiskaupalle ja metallien valmistukselle. Suomen tavaratuonnissa Venäjän osuus oli lähes 14 % ja se oli Suomen toiseksi tärkein tuontimaa. Venäjä on keskeinen tuontimarkkina esim. metsä- ja metalliteollisuudelle, jotka tuovat Venäjältä raaka-aineita.

Venäjän-tuontia koskevissa toimialatilastoissa (ks. taulukko) ei kuitenkaan voida raportoida kaikkia toimialoja, koska tiedot ovat luottamuksellisia, jos tuojia on vähän. Siksi mm. kaikkea energian tuontia ei näy toimialoittaisessa erittelyssä.

Venäjän osuus Suomen tavaraviennissä ja -tuonnissa eräillä toimialoilla vuonna 2019

Lähde: Tulli.


Näytä viikkokatsaus 2020/10 Näytä viikkokatsaus 2020/12