BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/11

Venäjällä tänä vuonna valmisteltu uusi perustuslakiluonnos on nyt hyväksytty duumassa ja liittoneuvostossa. Lakiluonnoksesta järjestetään neuvoa-antava kansanäänestys 22.4., joka on määrätty kansalliseksi vapaapäiväksi.

Venäjän perustuslain mukaan sama henkilö voi olla presidenttinä vain kaksi kautta. Uuteen lakiin lisättiin viime metreillä täsmennys, jonka mukaan kausien laskeminen aloitetaan vasta uuden perustuslain tultua voimaan. Siten myös nykyisen presidentin on mahdollista istua vielä kaksi kautta uuden perustuslain voimaantulon jälkeen. Presidentti Putin antoi lisäykselle siunauksensa sillä edellytyksellä, että perustuslakituomioistuin hyväksyy sen.

Perustuslakiluonnokseen on kirjattu myös muutamia sosiaalikysymyksiin liittyviä muutoksia: vähimmäispalkka ei voi olla virallista toimeentulorajaa pienempi ja eläkkeisiin sekä muihin sosiaalietuuksiin tehdään indeksitarkistuksia. Lisäksi perustuslakiluonnokseen on kirjattu mm. muutoksia eri instituutioiden väliseen vallanjakoon, poliittisissa viroissa toimivia henkilöitä koskevia rajoituksia sekä koskemattomuus ja elinikäinen jäsenyys liittoneuvostossa entisille presidenteille.


Näytä viikkokatsaus 2020/10 Näytä viikkokatsaus 2020/12