BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/11

Helmikuussa kuluttajahinnat nousivat 2,3 % vuodentakaisesta. Inflaatio hidastui hiukan tammikuusta, jolloin se oli 2,4 %. Taustalla oli lähinnä elintarvikkeiden (1,8 %) ja muiden tavaroiden hintojen (2,1 %) nousun vaimeneminen.

Viime vuoden alun jälkeen kuluttajahintojen nousu on hidastunut lähinnä hitaan talouskasvun ja ruplan vahvistumisen vuoksi. Inflaation hidastuminen on näkynyt rahapolitiikan keventämisenä, kun keskuspankki on laskenut avainkorkoa kuudesti peräkkäin. Keskuspankki myös viestitti rahapolitiikan jatkuvan keveänä helmikuun kokouksensa jälkeen (Viikkokatsaus 7/2020).

Ruplan kurssin olennainen heikkeneminen tämänhetkisessä markkinaturbulenssissa nostaa tuontihintoja ja siten kiihdyttänee inflaatiota jossain määrin seuraavina kuukausina. Markkinaepävarmuuden jatkuminen tekee rahapolitiikan virittämisestä tavanomaista haasteellisempaa. Mikäli rupla pysyy heikkona, tuontitavaroiden hintojen nousu siirtyy yhä selvemmin kuluttajahintoihin. Toisaalta öljymarkkinoiden pitkittynyt häiriötilanne hidastaisi Venäjän talouskasvua entisestään, mikä painaisi inflaatiota.

Toistaiseksi kuluttajahintojen nousu alittaa keskuspankin inflaatiotavoitteen (4 %) ja tämän vuoden inflaatioennusteen (3,5−4 %). Keskuspankin seuraava säännönmukainen korkokokous on 20.3.

Venäjän kuluttajahintojen nousu pysynyt maltillisena

Lähde: Macrobond, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/10 Näytä viikkokatsaus 2020/12