BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/03

Tuoreessa ennusteessaan Rosstat esittää kolme eri skenaariota Venäjän väestönkasvulle vuoteen 2036 saakka. Kahdessa Venäjän väestö supistuu nykyiseen verrattuna. Ennusteiden lähtökohtana on vuoden 2020 alun väestömäärä, joka on hieman alle 147 miljoonaa. Siihen kuitenkin sisältyy Venäjän itseensä laittomasti liittämien Krimin niemimaan ja Sevastopolin noin 2,7 miljoonaa asukasta.

Rosstatin perusennusteen mukaan Venäjän väestö supistuu vuosien 2020 ja 2036 välillä 3 % eli 143 miljoonaan. Syntyvyys pysyy alhaisena, mutta tässä skenaariossa Rosstat uskoo maahanmuuton säilyvän korkealla tasolla Venäjän saadessa nettomääräisesti vuosittain keskimäärin 260 000 maahanmuuttajaa. Tämä olisi lähellä samaa tasoa kuin viimeisten kymmenen vuoden keskiarvo. Vuonna 2018 nettomaahanmuutto oli noin 125 000 ja vuoden 2019 tammi-lokakuussa 220 000. Venäjällä syntyneiden ihmisten määrä olisi kuitenkin lähes koko ennustejakson noin puoli miljoonaa pienempi kuin kuolleiden määrä.

Pessimistisessä skenaariossa Rosstat arvioi Venäjän väestön supistuvan peräti 8 % eli noin 134 miljoonaan henkeen vuoteen 2036 mennessä. Tässä skenaariossa syntyvyys vähenee ja nettomaahanmuutto on selvästi aiemmin nähtyä alhaisempaa, vaikkakin positiivista. Optimistisessa skenaariossa maahanmuutto Venäjälle kasvaa niin paljon, että Venäjän väkimäärä jopa nousee noin 2 %. Tässäkin skenaariossa kuolleiden määrä ylittää Venäjällä syntyneiden määrän.

Rosstatin kaikissa skenaarioissa näyttää siltä, että venäläisten elinajanodote jatkaa nousuaan. Perusskenaariossa miesten elinajanodote olisi vuonna 2035 noin 75 vuotta (nykyään 68), kun taas naisten elinajanodote olisi lähes 83 vuotta (nykyään 78). Elinajanodotetta ovat nostaneet mm. alkoholin ja tupakan kulutuksen väheneminen.

YK:n väestöennusteen mukaan (BOFIT Viikkokatsaus 27/2019) mukaan Venäjän väestö supistuu vuoteen 2035 mennessä 141 miljoonaan, ja erityisen nopeasti laskee työikäisten (15–64-vuotiaiden) määrä. YK:n ja Rosstatin ennusteissa on merkittäviä eroja mm. arvioista nettomaahanmuutosta. Perinteisesti Venäjälle on muutettu Keski-Aasian maista ja muualta entisen Neuvostoliiton alueelta. Näiden maiden elintason noustessa saattaa olla, että Venäjälle ei enää muuteta yhtä paljon kuin aiemmin. Samaan aikaan maastamuutto Venäjältä mm. EU-maihin, Yhdysvaltoihin ja Israeliin jatkuu.

Nettomaahanmuutto Venäjälle (positiivinen luku) ja Venäjältä (negatiivinen) eräiden maiden osalta 2018

Lähde: Rosstat.


Näytä viikkokatsaus 2020/02 Näytä viikkokatsaus 2020/04