BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/03

Valuuttavarannon arvo oli viime vuoden lopussa 554 mrd. dollaria eli 86 mrd. dollaria suurempi kuin vuotta aiemmin. Varannon kasvu johtui pääosin öljy- ja kaasutuloista. Öljy- ja kaasutulot heijastuvat Venäjän valuuttavarantoon keskuspankin toteuttamien budjettisäännön mukaisten valuuttainterventioiden myötä. Jos toteutunut öljyn hinta ylittää budjettisäännön mukaisen viitehinnan (42 dollaria tynnyriltä vuonna 2020), keskuspankki ostaa markkinoilta valuuttaa (tai vastaavasti myy valuuttaa toteutuneen öljyn hinnan alittaessa viitehinnan). Näiden valuuttainterventioiden tarkoituksena on vähentää öljyn hinnan muutoksista aiheutuvaa ruplan kurssin vaihtelua ja niiden määrä ilmoitetaan etukäteen kuukausittain.

Venäjän öljyrahaston eli Kansallisen hyvinvoinnin rahaston likvidit varat (99 mrd. dollaria viime vuoden lopussa) luetaan osaksi Venäjän valuuttavarantoa, vaikka niiden ensisijainen käyttötarkoitus onkin erilainen kuin valuuttavarannon. Öljyrahaston varat on tarkoitettu lähinnä suhdannevaihtelujen tasoittamiseen budjettimenoja rahoittamalla. Valuuttavarannon keskeinen tarkoitus taaas on toimia puskurina ulkomaiseen rahoitukseen kohdistuvien odottamattomien häiriöiden varalta. Jos öljyrahaston varoja käytetään esim. budjettialijäämän kattamiseen eli ruplamääräisiin menoihin, se ei suoraan vaikuta valuuttavarannon arvoon, sillä keskuspankki antaa finanssiministeriölle ruplia rahastovaroja vastaan. Öljyrahastovarojen osuus valuuttavarannossa kuitenkin supistuu.

Venäjän valuuttavaranto on suuri yleisimmällä mittareilla arvioituna. Valuuttavaranto (pl. kulta) kattaa yli vuoden tavara- ja palvelutuonnin tai vastaa yli kolminkertaisesti Venäjän lyhytaikaista ulkomaista velkaa.

Venäjän valuuttavarannon valuuttarakenteessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia kevään 2018 jälkeen, jolloin keskuspankki vaihtoi dollarisijoituksiaan juansijoituksiksi. Kesäkuun lopussa varannosta 30 % oli euroissa, 24 % dollareissa ja 13 % juaneissa. Kullan osuus varannossa oli noin 20 %.

Venäjän valuuttavaranto

Lähde: Venäjän keskuspankki, Venäjän finanssiministeriö.


Näytä viikkokatsaus 2020/02 Näytä viikkokatsaus 2020/04