BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/35

Viime vuonna vastaavaan aikaan vaihtotase oli alijäämäinen, joskin koko vuoden ylijäämäksi muodostui 49 miljardia dollaria. Vuositason vaihtotaseen ylijäämä oli toisella neljänneksellä 1,3 % suhteessa BKT:hen, kun vuosi sitten ylijäämä oli 0,4 %.

Alkuvuoden vaihtotaseen ylijäämän kasvu vuodentakaisesta selittyy lähinnä tavarakaupan ylijäämän (223 mrd. USD) lähes 70 mrd. dollarin kasvulla, kun viennin arvo kasvoi vuodentakaisesta 1 prosentin ja tuonnin arvo väheni yli 5 %. Myös palvelukaupan alijäämä (-129 mrd. USD) supistui melkein 20 mrd. dollarilla vuodentakaiseen verrattuna. Tavarakaupan ylijäämän kasvu on jatkunut heinäkuussa.

Rahoitustaseen yksityiskohtaiset tiedot julkaistaan myöhemmin, mutta jo saatavilla olevien tietojen perusteella nähdään, että pääomavirrat suuntautuvat kasvavassa määrin Kiinasta ulos. Rahoitustaseen ja virhetermin perusteella tammi-kesäkuussa Kiinasta virtasi ulos pääomia nettomääräisesti noin 100 mrd. dollarin arvosta, kun vuosi sitten nettovirta Kiinaan oli noin 80 mrd. dollaria.

Vuoden 2014 jälkipuoliskolla alkanut valuuttavarannon jyrkkä väheneminen pysähtyi vuoden 2017 alussa, minkä jälkeen ulkomaisten reservien määrä on pysynyt suhteellisen vakaana noin 3 200 mrd. dollarissa.

Kiinan maksutaseen pääerät vuositasolla

Lähde: Macrobond, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2019/34 Näytä viikkokatsaus 2019/36