BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/17

Kehitys ja suunnitteluvirasto (NDRC) ilmoitti viime viikolla, että kuluvan vuoden aikana kaikkien 1–3 miljoonan asukkaan kaupunkien pitää myöntää kaikille halukkaille asumisoikeus (hukou), 3–5 miljoonan asukkaan kaupungeissa asumisoikeuden saamista pitää helpottaa ja yli 5 miljoonan asukkaan kaupungeissa vaatimuksia asumisoikeuden saamiseksi pitää selkeyttää niin, että yhä useamman on mahdollista saada asumisoikeus.

Hukou-järjestelmän avaaminen on edennyt vuosien mittaan suhteellisen pienin askelin. Nyt ilmoitetut uudistukset ovat osa laajempaa kokonaisuutta, joka hyväksyttiin jo syksyllä 2013 ja josta julkaistiin suunnitelma keväällä 2014 (BOFIT Viikkokatsaus 14/2014). Asumisoikeusjärjestelmän purkaminen on tärkeä uudistus, joka yhtäläistää kaupunkilaisten ja maaseudun asukkaiden mahdollisuuksia. Samalla sen toivotaan vauhdittavan kaupungistumista ja ylläpitävän talouskasvua. Noin 60 % kiinalaisista asui kaupunkialueilla viime vuoden lopulla.

Asumisoikeus määrittyy syntymäpaikan mukaan ja hukoun siirtäminen toiseen paikkaan on ollut vaikeaa, etenkin siirryttäessä maaseudulta kaupunkiin. Järjestelmä on näin hankaloittanut muuttamista Kiinan sisällä, sillä pääsy julkisiin palveluihin kuten terveydenhuoltoon tai lasten koulunkäyntimahdollisuus on sidottu asumisoikeuteen. Palveluihin on kuitenkin usein ollut mahdollista päästä maksamalla niistä ylimääräistä ja jotkut kaupungit ovat järjestäneet siirtotyöläisille palveluita.

Vaikka asumisoikeusjärjestelmä on hankaloittanut muuttamista, se ei ole kuitenkaan estänyt kiinalaisia liikkumasta työn perässä. Tilastoviraston mukaan siirtotyöläisiä oli 288 miljoonaa vuoden 2018 lopussa. Siirtotyöläisten keski-ikä on 40 vuotta ja noin kaksi kolmasosaa heistä on miehiä. Karkeasti puolet siirtotyöläisistä on töissä palvelusektorilla, 30 % tehdasteollisuudessa ja 20 % rakennuksilla.


Näytä viikkokatsaus 2019/16 Näytä viikkokatsaus 2019/18