BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/17

Venäjän tilastokeskuksen mukaan vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä teollisuustuotannon määrä oli 2,1 % suurempi kuin edellisenä vuonna vastaavana ajanjaksona.

Kaivannaisteollisuuden määrä oli 4,7 % vuodentakaista suurempi. Tämä heijastaa öljyntuottajamaiden keskinäisten tuotannonrajoitussopimusten vaiheita. Kesäkuussa Venäjä tulkitsi aiemmin tehtyjen sopimusten antavan sille mahdollisuuden kasvattaa öljyntuotantoaan. Tämän seurauksena öljyn tuotannon taso nousi kesäkuusta lokakuuhun 4 %.  Joulukuussa tehdyn uuden sopimuksen myötä Venäjä sitoutui vähentämään tuotantoaan noin 2 %. Sopimus on voimassa tämän vuoden kuusi ensimmäistä kuukautta ja vähennykset tehdään sinä aikana. Joulukuusta maaliskuuhun tuotanto väheni 1 %.

Valmistava teollisuus ylsi tammi-maaliskuussa 1,3 % vuodentakaista suurempaan tuotantomäärään. Elintarvikkeiden, juomien ja paperin tuotanto olivat eniten kasvaneiden joukossa. Sen sijaan vaate- ja tekstiiliteollisuus kehittyi heikommin.

Rakentamisen määrän kerrotaan olleen ensimmäisellä neljänneksellä 0,2 % viimevuotista suurempi. Tämän tilaston uskottavuutta on kuitenkin epäilty, sillä vuoden vaihteessa tehdyn korjauksen myötä vuoden 2018 taso nousi yllättäen. Vuodesta 2017 vuoteen 2018 rakentamisen laskettiin siten kasvaneen 5,3 %. Korjauksen takana lienee ainakin osittain pohjoisten alueiden öljy- ja maakaasuhankkeiden myöhäinen kirjaus. Nyt Jäämeren-hankkeiden kiivain rakennusvaihe on päättymässä, joten rakentamisen voi odottaa hiipuvan.


Näytä viikkokatsaus 2019/16 Näytä viikkokatsaus 2019/18