BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/18

Huhtikuussa julkaistussa ennusteessa konsolidoidun budjetin eli federaation, alueiden ja kuntien sekä valtion sosiaalirahastojen budjettitulojen arvioidaan kasvavan tänä vuonna noin 3 % ja vuosina 2020−2021 noin 4 % vuodessa eli alle inflaation. Ennuste ulottuu vuoteen 2036.

Tuloennustetta painavat öljy- ja kaasuverotulot. Niiden arvioidaan vuoden 2018 huiman nousun jälkeen vähenevän tänä vuonna tuntuvasti ja jäävän sen jälkeen yli 10 % pienemmiksi kuin viime vuonna. Arvio niiden tasosta on sama kuin viime syksynä kuten myös oletus öljyn hinnasta: tälle vuodelle yli 63 dollaria (Urals-öljy) ja 58 dollaria vuodelle 2021.

BKT:n kasvuennuste vuosille 2019−2021 on ennallaan eli kasvun odotetaan nopeutuvan (1,3 %, 2 % ja yli 3 %). Arvio konsolidoidun budjetin muiden tulojen kuin öljy- ja kaasuverotulojen tasosta on hieman noussut niiden kasvettua viime vuonna hyvin nopeasti ja paljon ennakoitua paremmin (etenkin tulot yritysten voittoveroista ja arvonlisäveroista). Niiden arvioidaan lisääntyvän tänä vuonna 6−7 % ja vuosina 2020−2021 syksyn ennusteen tavoin noin 6 % vuodessa.

Konsolidoidun budjetin menot lisääntyivät viime vuonna vähän syksyllä ennakoitua nopeammin, ja arvio menojen tasosta vuosina 2019−2021 on hieman noussut. Menojen kasvutahdiksi arvioidaan edelleen noin 6 % vuodessa eli 1,5−2 % yli inflaation. Presidentti Putinin toukokuussa 2018 määräämien kansallisten hankkeiden rahoitus sisältyy menoarvioon.

Budjetin ylijäämän ennakoidaan supistuvan tänä vuonna noin 1,5 prosenttiin BKT:stä ja edelleen noin prosenttiin BKT:stä ensi vuonna. Budjettisäännön mukaisen laskennallisen vajeen (matalalla öljynhinnalla) arvioidaan lähivuosina olevan noin 1,5 % BKT:stä, ja sääntömekanismi kasvattaakin entisestään kansallista hyvinvointirahastoa. Rahaston likvidit varat ovat vuonna 2021 yli 10 % BKT:stä, jos sen varoja ei sidota nykyistä enempää esim. myöntämällä hankeluottoja. Säästösääntö luo tarpeen ottaa velkaa menojen kattamiseksi. Valtion velka lisääntyy ja on 15,5 % BKT:stä vuonna 2021.

Konsolidoidun budjetin tulojen ja menojen kehitys 2011−2021

Lähteet: Finanssiministeriö ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2019/17 Näytä viikkokatsaus 2019/19