BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/17

IMF:n julkisti huhtikuussa kansainvälisen rahoitusvakausjulkaisunsa (Global Financial Stability Report). IMF arvioi, että Kiinan tiukempi rahoitussektorin valvonta ja sääntely ovat osin onnistuneet hidastamaan pankkien taseiden ja riskien kasvua, mutta rahoitussektorilla on edelleen merkittäviä haavoittuvaisuuksia.

Koko rahoitussektorin osalta ongelma on rahoituksen kanavoitumiseen liittyvät vääristymät. Pankit antavat rahoitusta edelleen kiinteistösektorille ja infrastruktuurihankkeisiin muita aloja halvemmalla, sillä valtion uskotaan tukevan tarvittaessa kiinteistöhintoja ja rahoitusta hakevat ovat usein valtiotaustaisia toimijoita, joilla koetaan olevan valtion takaus. Lainananto näille aloille on kasvanut edelleen muuta lainanantoa nopeammin, mikä nostaa jo ennestään korkeita maan ja kiinteistöjen hintoja. Infrastruktuurihankkeet eivät myöskään välttämättä tuota riittävää kassavirtaa lainojen maksamiseksi ja lainat voivat siirtyä julkisen sektorin kannettavaksi. Lainanannon lisääminen talouskasvun tukemiseksi voisi vain pahentaa rahoitussektorin ongelmia.

IMF nostaa esille myös pienten ja keskisuurten pankkien ongelmat. Niiden taseet ovat heikkoja, kannattavuus on kehno ja ne täyttävät viranomaisten asettamat pääomavaatimukset vain täpärästi. IMF:n arvioin mukaan näiden pankkien taseiden vahvistaminen edellyttäisi käytännössä lainanannon kasvun selvää hidastamista.


Näytä viikkokatsaus 2019/16 Näytä viikkokatsaus 2019/18