BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/17

Krimin valtauksesta koituneiden vakavien ongelmien joukossa Venäjän ja Ukrainan välisen kaupan rajoitukset ovat edelleen lisääntyneet. Venäjän talousministeri Maksim Oreshkin arvioi vastikään Venäjän käyttöönottamien rajoitteiden koskevan lähes 30 prosenttia (4,3 mrd. dollaria) maiden välisestä kaupasta.

Viime syksynä presidentti Vladimir Putin määräsi hallituksen uusiin taloudellisiin erityistoimiin Ukrainaa kohtaan vastauksena Ukrainan käyttöönottamille rajoitustoimille, jotka kohdistuvat venäläisiin yrityksiin ja henkilöihin. Hallitus asettikin joulukuussa uusia tuontikieltoja ukrainalaisille tavaroille. Vuoden lopussa Ukraina jatkoi vuonna 2016 aloittamiaan tuontikieltoja tämän vuoden loppuun. Viime viikolla Venäjä pidensi tuontikieltolistaansa sekä asetti Ukrainan-vientiinsä kieltoja ja lupamenettelyjä. Vientilupien alaisiksi laitettiin mm. kivihiili, koksi, bensiini ja dieselöljy, joita Ukraina toi Venäjältä 3,5−4 mrd. dollarilla vuonna 2018.

WTO:ssa kiistojensovittelupaneeli puolestaan antoi aiemmin tässä kuussa uraauurtavan ennakkoratkaisun Venäjän ukrainalaisille tavaroille etenkin vuoden 2016 alussa asettamien kauttakulkukieltojen perusteista. Venäjän perusteina olivat mm. keskeiset turvallisuusintressit kansainvälisessä hätätilassa. Vastoin Venäjän kantaa paneeli piti itseään toimivaltaisena asiassa. Paneeli katsoi Venäjän kieltojen perusteiden täyttävän oleelliset WTO-säännökset, arvioiden mm. Venäjän ja Ukrainan suhteiden tilan merkinneen kansainvälistä hätätilaa. Arvion tukena se näki Krimin tilannetta koskevassa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa tehdyn viittauksen aseelliseen konfliktiin sekä ulkomaiden Venäjä-pakotteet. Paneeli korosti, että hätätilan puuttuminen olisi ilmeisesti tehnyt kauttakulkukielloista WTO-sääntöjen vastaisia. Ratkaisusta voi valittaa 60 päivän kuluessa.

Ukrainassa presidentin vaalin toisen kierroksen voitti Volodymyr Zelenskyi saaden äänistä yli 73 %. Presidentti Petro Poroshenko sai yli 24 % äänistä. Äänestysaktiivisuus oli 62 %.


Näytä viikkokatsaus 2019/16 Näytä viikkokatsaus 2019/18