BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/11

Tukholman kansainvälisen rauhantutkimuslaitoksen SIPRIn tuoreen asekauppaa koskevan selvityksen mukaan kansainvälisen asekaupan määrä oli viisivuotiskaudella 2014–2018 vajaat 8 % suurempi kuin vuosina 2009–2013. Yhdysvallat (osuus 36 %), Venäjä (21 %), Ranska (7 %), Saksa (6 %) ja Kiina (5 %) kattoivat maailman aseviennistä kolme neljäsosaa.

Kiinan aseviennin määrä oli viisivuotiskaudella 2014–2018 vain vajaat 3 % suurempi verrattuna vuosien 2009–2013 vientimääriin, joten sen aseviennin kasvu on hidastunut rajusti verrattuna tämän vuosikymmenen alun kasvulukemiin. Asiakasmaiden lukumäärä on kuitenkin kasvanut edellisen viisivuotiskauden 41:stä 53 maahan, joskin toimitukset keskittyvät edelleen Pakistaniin (osuus 37 %), Bangladeshiin (16 %) ja Algeriaan (11 %). Kiinan asevientiä rajoittaa se, että monet maat eivät osta kiinalaisaseita poliittisista syistä. SIPRIn mukaan kymmenestä suurimmasta aseiden tuojasta Intia, Australia, Etelä-Korea ja Vietnam eivät osta aseita Kiinasta. Aasian ja Tyynenmeren osuus Kiinan aseviennistä on 70 %, Afrikan 20 % ja Lähi-idän 6 %.

Kiina on suurin sotilaskäyttöön tarkoitettujen miehittämättömien ilma-alusten viejä. Osin tämä johtuu siitä, että Yhdysvallat ja Israel rajoittavat koneidensa myyntiä.

Oman asetuotannon kehityksestä huolimatta Kiina oli Saudi-Arabian, Intian, Egyptin, Australian ja Algerian jälkeen kuudenneksi suurin aseiden tuoja runsaan 4 prosentin osuudellaan kaudella 2014–2018. Vaikka tuonnin määrä on laskussa (-7 % edellisestä viisivuotiskaudesta), on maa edelleen riippuvainen mm. taistelukoneiden ja laivojen moottoreiden sekä ilmatorjuntaohjusten tuonnista. Venäjän osuus Kiinan asetuonnista on 70 %, Ranskan 10 % ja Ukrainan 9 %.

Venäjän aseviennin määrä kaudella 2014–2018 oli peräti 17 % pienempi kuin edellisellä viisivuotiskaudella. SIPRIn mukaan väheneminen johtuu erityisesti Intian-viennin 42 prosentin laskusta ja Venezuelan-viennin täydellisestä romahtamisesta. Intia on kuitenkin edelleen Venäjän aseviennin suurin asiakas 27 prosentin osuudellaan ennen Kiinaa (14 %) ja Algeriaa (14 %). Venäjän vie aseita kaikkiaan 55 maahan. Aasian ja Tyynenmeren alue kattaa viennistä 60 %, Afrikka 17 %, Lähi-itä 16 %, Eurooppa 6 % ja Amerikka runsaan prosentin. Venäjän asetuonti on nykyisin olematonta.


Näytä viikkokatsaus 2019/10 Näytä viikkokatsaus 2019/12