BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/12

Rosstatin ensimmäinen arvio viime vuoden bruttokansantuotteen kasvulle (2,3 %) oli odotuksia selvästi korkeampi. BOFIT ennustaa kuitenkin kuluvan vuoden kasvun jäävän vuotta 2018 hitaammaksi. Julkisen sektorin hitaampi palkkakehitys sekä inflaation maltillinen kiihtyminen ennakoivat reaalipalkkojen nousuvahdin hidastuvan. Yksityisen kulutuksen kasvua leikkaa lisäksi arvonlisäveron nousu kahdella prosenttiyksiköllä tämän vuoden alusta. Yksityistä kulutusta viimeiset kaksi vuotta tukeneen kotitalouksien lainanoton kasvun ennakoidaan jatkuvan nopeana, muttei enää kiihtyvän viime vuodesta.

Mikäli öljyn hinta pysyy nykytasollaan, julkinen talous säilyy ylijäämäisenä. Budjettitulojen kasvu kuitenkin hidastuu ja federaation budjettisääntö rajoittaa julkisen kulutuksen kasvua. Venäjällä yksityisen kulutuksen osuus BKT:stä on noin puolet ja julkisen kulutuksen osuus vajaat 20 %.

Valtion ohjaamien, kansallisiin ohjelmiin liittyvien investointihankkeiden ennakoidaan käynnistyvän vuosina 2020—2021, mikä nostaa hieman talouden kasvuvauhtia etenkin vuonna 2020. Yksityisten investointien laajasta piristymisestä ei ole merkkejä. Jatkossakin investointeja houkutellaan mm. tukemalla kotimaista tuotantoa, nostamalla kotimaisuusvaatimuksia ja patistamalla suuryrityksiä osallistumaan kansallisten projektien rahoitukseen.  Yritysten toimintaympäristöä rasittavat edelleen monet epävarmuudet ja talouden rakenteelliset ongelmat. Näiden takia investointien kasvun kiihtyminen on tilapäistä ja talouden investointiaste jää vain runsaaseen 20 prosenttiin BKT:stä.

Vientimäärien tuntuvasti tuontia nopeampi kasvu viime vuonna tuki talouden kasvua, mutta ennustejaksolla tämä tuki jää vähäiseksi viennin kasvun hiipuessa lähelle tuonnin kasvuvauhtia. Kaiken kaikkiaan valtion roolin kasvu ja markkinoiden toimintaa tukevien uudistusten vähäisyys painavat Venäjän talouden kasvunäkymiä tulevinakin vuosina.

Venäjän BKT:n vuosikasvu ja ennuste vuosille 2019−2021, %

Lähteet: Rosstat, BOFIT Venäjä-ennuste 2019−2021.


Näytä viikkokatsaus 2019/11 Näytä viikkokatsaus 2019/13