BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/10

Tulot konsolidoituun budjettiin, jonka muodostavat federaation, alueiden, kuntien sekä valtion sosiaalirahastojen budjetit, lisääntyivät noin 20 % vuonna 2018. Tulojen suhde BKT:hen nousi yli 35 prosenttiin eli suurimmaksi kymmeneen vuoteen. Lähes puolet tulojen noususta tuli öljy- ja kaasuverotuloista (viikkokatsaus 2019/06). Niiden osuus konsolidoidun budjetin tuloista nousi lähes neljäsosaan. Öljyn hinnan huippuvuosina osuus oli 28 %.

Muut budjettitulot kasvoivat lähes 14 %. Tulot yritysten voittoveroista ja arvonlisäveroista nousivat nopeinta vauhtia ja ripeimmin sitten vuoden 2011. Myös muut keskeiset erät eli tulot palkkojen mukaan määräytyvistä sosiaaliveroista ja työtuloveroista lisääntyivät hyvin. Tämä heijastaa entisestään parantunutta verojen keruuta.

Konsolidoidun budjetin menot kasvoivat viime vuonna noin 6 %, joka merkitsi muutaman heikomman vuoden jälkeen inflaatiota pari prosenttia nopeampaa tahtia. Menojen suhde BKT:hen pieneni noin 33 prosenttiin eli tämän vuosikymmenen alun tasolle. Nopeimmin lisääntyivät menot terveydenhoitoon (18 %) ja koulutukseen (12 %). Menojen nousu johtui pitkälti näille aloille viime vuonna kohdistetuista reippaista palkankorotuksista. Koulutusalalla menojen lisäykset kohdistuivat varhais-, perus- ja ammattikoulutukseen. Siviilihallinnon menojen nousu nopeutui lähes 10 prosenttiin mm. vero-, tulli- ja rahoitusvalvontaviranomaisten osalta. Menot talouden eri lohkoille kasvoivat vähän, joskin reippaat menojen lisäykset teihin jatkuivat.

Julkisen talouden suurimmat tulo- ja menoerät 2011–2018

Lähde: Finanssiministeriö.

Asuntosektorin budjettimenot kasvoivat edelleen asumiseen liittyvän infrastruktuurin osalta, mutta menot asuntoihin kääntyivät jälleen luisuun Moskovan suurhankkeiden menolisäysten laannuttua ja menojen laskun jatkuttua muualla lähes kautta maan. Sosiaalitukimenojen, mm. eläkemenojen, kasvutahti laantui tuleville vuosille asetettujen tavoitteiden suuntaisesti pariin prosenttiin. Sisäisen turvallisuuden menot kasvoivat edelleen varsin hitaasti ja puolustusmenot supistuivat hieman nimellisarvoltaankin.

Konsolidoidun budjetin viime vuosien alijäämä vaihtui vuonna 2018 ylijäämäksi, joka nousi peräti noin 3 prosenttiin BKT:stä. Edellisen kerran ylijäämää syntyi vuonna 2012.


Näytä viikkokatsaus 2019/09 Näytä viikkokatsaus 2019/11