BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/11

Kiinteät investoinnit kasvoivat 4,3 % noustuaan 4,8 % vuonna 2017, jonka tietoja on tarkistettu hieman ylöspäin. Investoinnit olivat enää vajaat 4 % pienemmät kuin tähänastisessa huipussaan vuonna 2013. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvu hidastui alle 3 prosenttiin, mutta tammi-syyskuun kasvua on korjattu ylöspäin. Rakennussektorin kasvuluvun aiemman nostamisen ohella tämä viittaa siihen, että BKT:n yllättävän hyvä kasvu vuonna 2018 juontuu tammi-syyskuun tietojen korjaamisesta ylöspäin (BKT:n uudet neljännesvuositiedot julkaistaan huhtikuun alussa).

Investoinneissa viime vuosi muistutti tämän vuosikymmenen aiempia vuosia siinä, että suurten ja keskisuurten yritysten sekä valtion investoinnit kasvoivat muita investointeja hitaammin (runsaat 2 %). Muut investoinnit sen sijaan kasvoivat Rosstatin arvion mukaan nopeasti (10 %).

Suurten ja keskisuurten yritysten investoinnit jalostusteollisuudessa (pl. öljynjalostus) lisääntyivät ripeästi. Nousua vetivät etenkin kemian teollisuuden yhä edelleen kasvaneet sekä autoteollisuuden syvästä kuopasta toipuneet investoinnit. Kemian teollisuudessa tehdään jalostusteollisuuden aloista ylivoimaisesti eniten investointeja. Investoinnit raakaöljyn tuotantoon kääntyivät jälleen laskuun yhden nousuvuoden jälkeen. Maakaasun tuotantoinvestointien kasvu yltyi hyvin nopeaksi johtuen Jamalin LNG-hankkeesta (Jamalo-Nenetsiassa tehtiin vuosina 2017─2018 noin kaksi kolmasosaa Venäjän kaasuntuotantoinvestoinneista). Tiedot suurten ja keskisuurten yritysten investoinneista viittaavat siihen, että energiasektorin osuus (öljy ja öljytuotteet, kaasu sekä sähkö) kokonaisinvestoinneista pieneni vuonna 2018 hieman usean edellisen vuoden noin 30 prosentista, ja jalostusteollisuuden osuus (pl. öljynjalostus) nousi noin 12 prosenttiin.

Keskeisten sektorien osuudet investoinneista 2016–2018

Lähde: Rosstat.


Näytä viikkokatsaus 2019/10 Näytä viikkokatsaus 2019/12