BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/11

Suomen ja Venäjän välisen kaupan kehitys vastaa Venäjän ulkomaankaupan yleistä kehitystä. Osin ruplan heikentymisen vuoksi venäläiset ovat hankkineet vähemmän tavaroita ja palveluita ulkomailta. Öljyn hinnan nousun myötä Venäjän tavaraviennin arvo taas on kasvanut.

Suomen tullin mukaan Suomesta Venäjälle vietyjen tavaroiden arvo oli viime vuonna 3,3 miljardia euroa. Tämä on 3 % edellistä vuotta vähemmän. Suomesta ulkomaille viedyistä tavaroista meni Venäjälle arvossa mitattuna 5 %. Vielä vuonna 2013 Venäjän osuus oli lähes 10 %. Suomesta Venäjälle viedään paljon koneita ja paperia.

Venäjältä Suomeen viime vuonna tuotujen tavaroiden arvo oli 9,3 miljardia euroa. Tämä on 13 % edellistä vuotta enemmän. Ulkomailta Suomeen tuoduista tavaroista Venäjältä tuli arvossa mitattuna 14 %. Arvo on kasvanut lähinnä öljyn hinnan nousun myötä. Kaksi kolmannesta Venäjältä Suomeen tuotavasta tavarasta koostuu fossiilisista polttoaineista. Suomeen tuodusta öljystä merkittävä osa tosin päätyy jalostettuna eteenpäin. Lisäksi Venäjältä Suomeen tuodaan paljon puuta, metalleja ja kemikaaleja.

Suomen tilastokeskuksen mukaan suomalaisten venäläisille tuottamien palveluiden vuosittainen arvo on vajaat 1,5 miljardia euroa. Arvo on ollut kasvussa pari vuotta, mutta venäläisten matkailun heilahtelut vaikuttavat siihen huomattavasti. Siihen taas vaikuttaa paljon ruplan kurssi. Vuoden 2018 aikana rupla heikentyi vajaat 10 % euron suhteen. Viime vuodenvaihteen lomakautena Suomessa yöpyi 10 % vähemmän venäläisiä kuin edellisessä vuodenvaihteessa. Venäläisten osuus ulkomaalaisten yöpymisistä oli viime vuonna 12 %. Kaikkiaan suomalaisten ulkomaalaisille myymistä palveluista 5 % kohdistuu venäläisille.

Venäläisten suomalaisille vuosittain tuottamien palveluiden arvo on vajaat miljardi euroa. Venäjän osuus Suomen ulkomaalailta ostamista palveluista on 3 %. Venäläisten suomalaisille tuottamista palveluista noin puolet koostuu kuljetuspalveluista.

Suomen ja Venäjän välinen tavarakauppa vuonna 2018

Lähde: Suomen tulli, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2019/10 Näytä viikkokatsaus 2019/12