BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/11

EU komission tiistaina 12.3. julkaisema tiedonanto ”EU-China – A strategic outlook” kertoo kovista paineista terävöittää unionin Kiina-politiikkaa. Ulkomaankauppaa ja taloutta koskevat ehdotukset ovat monilta keskeisiltä osilta yhdensuuntaiset sen kanssa, mitä Yhdysvallat vaatii meneillään olevissa kauppaneuvotteluissa Kiinalta.

Kiinan kanssa tehtävän muun yhteistyön korostamisen ohella komissio peräänkuuluttaa nykyistä tasapainoisempaa taloudellista kanssakäymistä ja vastavuoroisuuden toteutumista. Tämä tarkoittaa sitä, että EU:n tulee valvoa tiukasti, että Kiina noudattaa EU:n kanssa tekemiään sopimuksia ja sitoumuksia. Näihin kuuluvat mm. WTO:n uudistaminen (ml. valtiontuet ja teknologian pakkosiirrot) sekä EU:n ja Kiinan vuosia neuvotellun investointisuojasopimuksen hyväksyminen vuoteen 2020 mennessä. Julkisissa hankinnoissa on suuri tarve vastavuoroisuuden lisäämiseen ja eurooppalaisyritysten kilpailumahdollisuuksien parantamiseen Kiinassa.

Kiinaan kohdistuvien vaatimusten lisäksi EU komissio esittää myös useita toimia EU-maiden lainsäädännön tiukentamiseksi epäreilun kilpailun vähentämiseksi. Tämä koskee niin ulkomaisten valtionyritysten toimintaa sisämarkkinoilla kuin työvoimaa ja ympäristöä koskevien standardien painottamista julkisissa hankinnoissa. Tiedonannossa nostetaan näkyvästi esille myös televiestintään (5G) ja ulkomaisiin investointeihin liittyvät turvallisuusriskit, ja jäsenmaita kehotetaankin käyttämään helmikuussa hyväksyttyä ulkomaisten investointien valvontamekanismia. Tärkeää on, että komissio muistuttaa myös EU:n omista sopeutumistarpeista ja protektionismin torjumisesta EU:n omassa politiikassa.

Kiina on keväällä näkyvästi esillä EU:n toiminnassa. Jäsenmaiden päämiesten Eurooppa-neuvoston on määrä käsitellä komission tiedonantoa maaliskuussa (21.3.) ja vuosittainen EU-Kiina huipputapaaminen on huhtikuun alussa (9.4.). Myös eurooppalaiset yritysjärjestöt ovat terävöittämässä Kiina-positioitaan.


Näytä viikkokatsaus 2019/10 Näytä viikkokatsaus 2019/12