BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/04

Pankkilainakanta oli joulukuussa 13 % vuodentakaista suurempi. Rahapolitiikan keventäminen viime vuonna ei ole välittynyt talouteen pankkilainauksen kiihtymisenä, sillä lainakannan kasvu on keskuspankin tilastojen mukaan ollut 12–13 % vuodesta 2016 lähtien. Kasvu on kuitenkin selvästi nopeampaa kuin nimellinen BKT:n kasvu (10 %). Viime vuoden lopussa pankkilainakanta oli 152 % BKT:stä (137 000 mrd. juania, 20 000 mrd. USD).

Kotitalouksille myönnettyjen pankkilainojen kanta kasvoi viime vuonna yhä 20 %, vaikka kasvuvauhti on hidastunut asuntojen hinnannousun hidastumisen myötä. Kotitalouslainojen osuus uusista pankkilainoista oli viime vuonna 39 % ja koko pankkilainakannasta 28 %. Muille kuin kotitalouksille myönnettyjen lainojen kanta kasvoi viime vuonna 11 %.

Keskuspankin tilastoissa varjopankkisektorin instrumenteiksi voidaan lukea entrusted- ja trust-luotot sekä pankkivekselit, joiden yhteenlaskettu kanta pieneni 11 % viime vuonna 27 prosenttiin BKT:stä (24 000 mrd. juania, 3 500 mrd. USD).

Yritysjoukkovelkakirjojen kanta suhteessa BKT:hen oli 30 %. Osuus ei sisällä  valtion tai pankkisektorin bondeja, jotka ovat ylivoimaisesti suurimmat jvk-liikkeellelaskijat Kiinassa. Paikallishallinnot ovat rahoittaneet infrastruktuurihankkeita enenevässä määrin laskemalla liikkeelle ns. erikoisbondeja. Erikoisbondien kiintiöitä on kasvatettu, jotta paikallishallinnot voisivat vähentää velkaantumista taseen ulkopuolella rahoitusyhtiöiden kautta. Keskuspankki lisäsi paikallishallinnon erikoisbondit osaksi kokonaisrahoitustilastojaan viime vuonna. Lisäystä perusteltiin sillä, että niillä on korvattu muuta rahoitusta kuten pankkilainoja ja yritysbondeja. Liikkeeseen laskettujen erikoisbondien kanta on yli kaksinkertaistunut alkuvuoteen 2017 verrattuna ja kattoi yli neljänneksen raportoidun joukkovelkakirjarahoituksen kannasta.

Rahoituskanta yrityksille (pl. pankkisektori) ja kotitalouksille

Lähteet: Kiinan keskuspankki, CEIC ja BOFIT


Näytä viikkokatsaus 2019/03 Näytä viikkokatsaus 2019/05