BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/04

Venäjän tulot tavaroiden ja palvelujen viennistä olivat alustavien maksutasetietojen mukaan vuoden viimeisellä neljänneksellä lähes 20 % suuremmat kuin vuotta aiemmin, vaikka kasvu ei ollut enää yhtä nopeaa kuin edellisellä neljänneksellä. Koko vuonna vientitulot lisääntyivät yli 20 %, sillä tulot energian viennistä kohosivat vientihintojen nousun vuoksi yli 30 %.

Venäjän tavara- ja palvelutuonnin menot pysyivät vuoden toisella puoliskolla vuotta aiemmalla tasolla. Koko vuonna ne kasvoivat muutaman prosentin. Venäläisten matkailijoiden menot ulkomailla lisääntyivät noin 10 %, mutta niiden kasvu pysähtyi viimeisellä neljänneksellä. Taustalla on ennen kaikkea heikentynyt rupla. Vuoden toisella puoliskolla kokonaistuontimenot olivat suunnilleen samansuuruiset kuin vuosina 2008 ja 2010.

Vientitulojen ja tuontimenojen suureksi nousseen eron vuoksi vaihtotaseen ylijäämä oli vuonna 2018 peräti noin 7 % BKT:stä eli suurempi kuin kertaakaan vuoden 2006 jälkeen.

Pääoman nettomääräinen virta yksityiseltä sektorilta ulkomaille lisääntyi tuntuvasti vuonna 2018. Suorien sijoitusten virta ulkomailta yrityssektorille (pl. pankit) kutistui erittäin pieneksi, kun taas suorien sijoitusten virta Venäjältä ulkomaille jatkui melko huomattavana. Pääomavirta pankeista ulkomaille johtui edellisvuoden tapaan lähinnä pankkien ulkomaisten velkaerien supistumisesta.

Venäjän maksutaseen keskeiset erät 2016−2018

Lähde: Venäjän keskuspankki.


Näytä viikkokatsaus 2019/03 Näytä viikkokatsaus 2019/05