BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/04

Maan BKT:n vuosikasvu hidastui virallisten tilastojen mukaan viime vuonna aavistuksen 6,6 prosenttiin edellisen vuoden revisioidusta 6,8 prosentin kasvuluvusta. Viimeisellä neljänneksellä vuosikasvun raportoitiin olleen 6,4 %. Näin huonoja kasvulukuja Kiina on raportoinut viimeksi vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä, kun globaali talouskriisi iski voimakkaimmillaan Kiinan talouteen. Nimellisarvoltaan BKT kasvoi 9,7 % noin 90 000 mrd. juaniin (13 600 mrd. USD, 11 500 mrd. EUR).

Useiden indikaattoreiden valossa kasvun hidastuminen näyttää kuitenkin virallisia lukuja jyrkemmältä. Erityisesti investointien heikko kehitys on vaikeasti sovitettavissa yhteen virallisten BKT-lukujen kanssa, vaikka myös investointilukuihin itsessään sisältyy paljon ongelmia. Investoinnit kattavat Kiinan BKT:sta edelleen noin 40 %, mutta kaupunkialueiden kiinteiden investointien (FAI, joka ei vastaa kansantalouden tilinpidon investointeja) reaalikasvu jäi viime vuonna ehkä vain prosentin paikkeille. Kun ulkomaankaupan nettovaikutus talouskasvuun jäi vielä negatiiviseksi, kotimaisen kulutuskysynnän on vaikea nähdä yksin ylläpitäneen virallisten BKT-lukujen mukaista kasvua. Kulutuskysynnän tärkein mittari vähittäiskauppa kasvoi viime vuonna reaalisesti noin 7 % edellisvuodesta, kun vuonna 2017 se kasvoi vielä 9 %. BKT:n kasvuvauhdin hidastuminen vain 0,2 prosenttiyksillä vuodesta 2017 tuntuu epäuskottavalta.

BKT:n kysyntäerät julkaistaan myöhemmin, mutta tilastoviraston mukaan kolme neljäsosaa viime vuoden kasvusta oli kotimaisen kulutuskysynnän ansiota. Tuotantopuolen tilastojen mukaan palveluiden osuus BKT:stä kasvoi aavistuksen runsaaseen 52 prosenttiin, teollisuuden ja rakentamisen osuus oli 41 % ja alkutuotannon 7 %.


Näytä viikkokatsaus 2019/03 Näytä viikkokatsaus 2019/05