BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2019/04

Vuoden vaihteessa venäläiset olivat noin 450 miljardia dollaria velkaa ulkomaalaisille. Dollareissa laskettuna ulkomainen velka väheni vuoden aikana 12 %.

Ulkomaisesta velasta neljännes oli ruplamääräistä ja puolet dollareissa. Tästä keskimääräisestä koostumuksesta poiketen valtion ulkomaisesta velasta lähes kaksi kolmannesta oli ruplamääräistä. Dollareissa laskettuna velka on pienentynyt sekä takaisinmaksujen että ruplan heikkenemisen vuoksi. Ulkomaalaiset ovat vähentäneet sijoituksiaan erityisesti ruplamääräiseen valtionvelkaan.

Valtion osuus ulkomaisesta velasta oli 10 %, liikepankkien 19 % ja yritysten vajaat 70 %. Velkojen vastapainona erityisesti pankeilla on varoja ja saatavia ulkomailla.

Ulkomaisen velan ohella ulkomailta tulleita suoria sijoituksia venäläisissä yhtiöissä (ml. pankit) oli lokakuun alussa noin 520 miljardia dollaria.


Näytä viikkokatsaus 2019/03 Näytä viikkokatsaus 2019/05