BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/46

Kiinan tullin mukaan maan ulkomaankaupan ripeä kasvu jatkui lokakuussa, kun tavaraviennin arvo kasvoi 16 % vuotta aiemmasta ja tuonti 21 %. Molempien kasvuvauhdit olivat suunnilleen samaa tasoa kuin aiempina kuukausina. Noin puolet sekä viennin että tuonnin kasvusta on ollut peräisin hintojen muutoksista ja puolet määrän kasvusta.

Tammi-lokakuussa Kiina toi määrällä mitattuna 8 % enemmän raakaöljyä, 11 % enemmän hiiltä, 7 % enemmän sellua ja peräti 17 % enemmän kuparia vuotta aiempaan nähden. Ainoastaan rautamalmin tuontimäärä on pysytellyt viime vuoteen nähden ennallaan, vaikka teräksen tuotanto on edelleen kasvussa kapasiteetin leikkauskampanjasta huolimatta.

Toisin kuin monet muut indikaattorit suhteellisen tasaisena jatkuva raaka-aineiden tuonnin kasvu ei viittaa taloustilanteen heikentyneen. Kuvaa kuitenkin hämärtää se, että Kiinan raaka-aineiden varastotilanteesta ei ole saatavilla tarkkaa kuvaa. Lisäksi kierrätetyille metalleille asetetut tuontirajoitukset ovat vähentäneet niiden tuontia Kiinaan, mitä on korvattu muulla tuonnilla.

Kiinan raaka-aineiden tuontimäärän kehitys

Lähde: Kiinan tulli, Macrobond ja BOFIT


Näytä viikkokatsaus 2018/45 Näytä viikkokatsaus 2018/47